Propozycja

Jak wystawić fakturę dla małego podatnika rozliczającego się metodą kasową?

Faktura VAT MP (od 2013 roku nie ma oznaczenia VAT MP tylko należy na fakturze umieścić wyraz "metoda kasowa") dotyczy tak zwanych małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży w zaszłym roku nie przekroczyła kwoty 1.200.000 euro.

Aby wystawić fakturę VAT MP w systemie BizIn, należy w opcjach konfiguracji zaznaczyć wartość „Czy firma rozlicza się metodą kasową - mały podatnik? ”. 

Po upewnieniu się, że opcja jest prawidłowo zaznaczona, wystawienie faktury VAT MP odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w przypadku:

i sprowadzać się będzie do podstawowych czterech kroków:
  • Wybrania “Menu/Sprzedaż” -> “Wystaw dokument” 

  • Wyboru rodzaju dokumentu (w tym przypadku "Faktura VAT MP") oraz kontrahenta
  • Wprowadzenia pozycji sprzedażowych
  • Zapisu i wydruku dokumentu lub duplikatu "Faktury MP"

Widok Faktury VAT MP wystawionej za pomocą systemu BizIn.pl

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl