Propozycja

Jak wystawić fakturę Pro Forma?

Aby wystawić fakturę pro forma wybieramy “Menu/Sprzedaż” -> “Wystaw dokument”, następnie wybieramy zakładkę "Faktura pro forma" i podajemy kontrahenta. 

W oknie “Edycja dokumentu: Faktura pro forma” wprowadzamy pozycje sprzedażowe.Następnie drukujemy i zapisujemy utworzony dokument.


 

Widok faktury pro forma wystawionej za pomocą systemu BizIn.pl

Jedyna różnica pomiędzy fakturą pro forma a innymi dokumentami sprzedażowymi jest taka, że to nie jest dokument księgowy, w związku z czym program daje nam możliwość powiązania dokumentu z innym dokumentem sprzedażowym np. Fakturą VAT lub Faktura VAT MP (w zależności od konfiguracji systemu). Podczas wiązania, zostanie na podstawie Faktury Pro Forma utworzony dokument sprzedażowy.

Aby powiązać Fakturę Pro Forma z innym dokumentem sprzedażowym w oknie “Edycja dokumentu: Faktura pro forma” należy wcisnąć przycisk “Powiązania” 

W ”Kreatorze wystawiania dokumentu powiązanego” w oknie ”Źródło” wybieramy status po operacji (aktywny/zamknięty) oraz podajemy datę spłaty należności. Następnie w oknie ”Nowy dokument powiązany” wybieramy typ dokumentu jaki chcemy wystawić oraz podajemy datę wystawienia/sprzedaży. Po uzupełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk ”Wygeneruj nowy dokument powiązany”.  

Widok faktury VAT MP z powiązaną fakturą VAT pro forma

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl