Propozycja

Faktury - mały podatnik, metoda kasowa

System BizIn przystosowany jest do obsługi firm różnego typu, a jedną z kategorii przedsiębiorców mogących użytkować program jest mały podatnik.

Należy pamiętać, że za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła, w poprzednim roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej na złote polskie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 5a pkt 20 updof). Poza tym mały podatnik ma dodatkowe uprawnienia, a mianowicie może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT, która polega na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Co ważne status małego podatnika przysługuje podatnikowi przez cały rok, bez względu na to, jaki przychód zostanie w nim osiągnięty. Tacy przedsiębiorcy wystawiają dokumenty przychodowe zwane fakturami.

Aby wystawić fakturę VAT dla małego podatnika metodą kasową w systemie BizIn, w większości przypadków, wystarczą tylko cztery kliknięcia myszką! (jak wystawić fakturę VAT metodą kasową?)

Wystawiona w ten sposób faktura zawiera wszystkie niezbędne cechy wymagane prawem, a wydruk odbywa się poprzez dokument pdf, który może zostać przesłany kontrahentowi w takim formacie lub jako bezpieczny link w e-mailu, będący e-fakturą. E-faktura pozwala na monitorowanie, czy dany link został wyświetlony na komputerze kontrahenta, a potwierdzenie tego faktu jest rejestrowane w systemie i może stanowić dowód odebrania faktury.

Widok faktury wystawionej za pomocą systemu BizIn

Dzięki systemowi BizIn zawsze będziesz mógł kontrolować swoje należności i zobowiązania

Przydatne linki:

Opinie naszych klientów

47 014
zadowolonych
klientów

BizIn.pl