Propozycja

API - interfejs programistyczny

API - interfejs programistyczny

Nasz program do wystawiania faktur online, tak jak większość dużych systemów, posiada swój interfejs API. Umożliwia on szybkie i proste integrowanie systemów informatycznych naszych klientów z Bizin. Komunikacja API odbywa się szyfrowanym kanałem HTTPS, a wysłane i odbierane dane kodowane są w formacie XML.

Możliwe do wykonania w systemie poprzez interfejs API czynności

 • wystawianie większości typów dokumentów przychodowych
 • wystawianie dokumentów przychodowych walutowych i w obcym języku
 • wystawianie dokumentów przychodowych na podstawie zamówień lub proform

 • dodawanie dokumentów kosztowych
 • dodawanie towarów do magazynu z zachowaniem PN i SN

 • dodawanie kontrahentów

 • pobieranie listy dokumentów przychodowych
 • pobieranie wskazanego dokumentu przychodowego

 • pobieranie listy dokumentów kosztowych
 • pobieranie wskazanego dokumentu kosztowego

 • pobieranie i przeszukiwanie stanów magazynowych

Dostęp do API BizIn

Komunikacja zewnętrznych systemów IT z systemem BizIn odbywa się za pomocą przesyłania danych w formie dokumentów XML metodą POST. Dane powinny być przesyłane na specjalnie tworzony adres wg poniższego wzoru:

https://system.bizin.pl/apiBizIn.html?idP=identyfikator

W miejsce identyfikator, należy wstawić wartość idP odczytaną z zakładki moje konto, dostępnej w systemie BizIn. W tym samym miejscu znajduje się również klucz API, wykorzystywany podczas autoryzacji. Odpowiednio skonstruowany dokument trzeba przesłać żądaniem POST w polu o nazwie XML.

Dostępne akcje

apiTestConnection

Test poprawności wywołania => zwraca XML

addInvoice

dodawanie nowego dokumentu przychodowego => zwraca XML

removeInvoice

usuwanie dokumentu przychodowego => zwraca XML

getInvoice

pobieranie dokumentu przychodowego => zwraca XML

getListInvoices

pobieranie listy dokumentów przychodowych => zwraca XML (uwaga! max 200 dokumentów w liście)

getPurchaseInvoice

pobieranie dodanego w systemie BizIn dokumentu kosztowego => zwraca XML

getListPurchaseInvoices

pobieranie listy dokumentów kosztowych => zwraca XML (uwaga! max 200 dokumentów w liście)

addPurchaseInvoice

dodawanie nowego dokumentu kosztowego => zwraca XML

getStocks

pobieranie towaru z wybranego magazynu => zwraca XML

getServices

Pobieranie danych ze słownika usług o zadanym ApiId albo kodzie usługi / wszystkich => zwraca XML

getClient

pobieranie danych klienta zapisanych w systemie => zwraca XML

getListBanks

Pobieranie listy aktywnych banków => zwraca XML

getListMarkers

Pobieranie listy znaczników => zwraca XML

getListStorages

Pobiera listę zarejestrowanych w podmiocie magazynów=> zwraca XML

getPayTypes

Pobieranie form płatności => zwraca XML

getIncomeDocTypes

Pobieranie typów dokumentów jakie można wystawić za pomocą API w odpytywanym podmiocie => zwraca XML

getAllowedDocLanguages

Pobieranie języków w jakim może być wygenerowany dokument pdf => zwraca XML

initFiscalize

Inicjuje proces fiskalizacji wskazanego dokumentu

Listę akcji możemy poszerzać zgodnie z sugestiami naszych klientów.

Informacje o wszelkich zauważonych błędach i niepoprawnym działaniu prosimy przekazywać przy pomocy formularza wsparcia lub mailowo na adres biuro@bizin.pl

Dokumentacja

Pełna dokumentacja interfejsu API jak i wszystkich dostępnych akcji znajduje się w dokumencie pdf, do którego link umieszczony jest poniżej.

Pobierz dokumentację Bizin API

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl