Propozycja

Niezbędnik przedsiębiorcy

main_art_img limit_size
23 wrzesień 2022, 14:45 Piątek
Kiedy należy stosować oznaczenie WEW w JPK_V7?
Wraz z wprowadzeniem nowej struktury JPK_V7, przedsiębiorcy zostali  zobowiązani do stosowania dodatkowych oznaczeń dla dokumentów księgowych. Jednym z nich jest oznaczenie WEW, które używane jest tylko w szczególnie określonych przypadkach.   Kiedy stosować oznaczenie WEW? Oznaczenie WEW stosuje się w dokumentach wewnętrznych innych niż faktury, na podstawie których następuje zmiana podstawy opodatkowania w VAT in plus lub ...
main_art_img limit_size
19 wrzesień 2022, 15:07 Poniedziałek
Jakie są niezbędne warunki do przesyłania faktury drogą mailową?
Faktura jest najczęstszym dokumentem świadczącym o dokonaniu transakcji. Wystawianie faktur może przybrać formę papierową lub elektroniczną. Pojawia się pytanie czy faktura może być przesłana do kontrahenta drogą mailową? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl Warunki przesyłania mailem faktur  Faktura jest dokumentem potwierdzającym dokonanie określonej czynności objętej zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Może ona przybrać formę ...
main_art_img limit_size
09 wrzesień 2022, 15:09 Piątek
Co to jest informacja VAT-UE i kto musi ją sporządzać?
Informacja VAT-UE to dokument związanym z dokonywaniem transakcji transgranicznych. Podatnicy realizujący tego rodzaju transakcje mają obowiązek sporządzania i przesyłania go w określonym terminie. Dodatkowo możliwe jest również skorygowanie takiej informacji. Jak sporządzić taki dokument? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl. Czego dotyczy informacja VAT-UE? Zakres przedmiotowy informacji VAT-UE jest szczegółowo określony w ustawie VAT. W myśl ustawy ...
main_art_img limit_size
06 wrzesień 2022, 14:16 Wtorek
Nowelizacja przepisów podatkowych dla działalności e-commerce od 2023 roku
Resort finansów zakończył wstępne konsultacje w sprawie nowych przepisów prawa podatkowego dla działalności e-commerce które mają zacząć obowiązywać z początkiem 2023 roku. Głównym celem zmian w e-handlu ma być przeciwdziałanie szarej strefie i kontrola opłacania podatku VAT. Planowane zmiany od 2023 roku Pierwsza z planowanych zmian ma za zadanie uszczelnić rynek e-commerce. Unijna dyrektywa DAC7 nałoży ...
main_art_img limit_size
24 sierpień 2022, 14:33 Środa
Czy można odliczyć podatek VAT od faktury bez NIP?
Podstawowym dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę podczas sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy jest faktura VAT. Jest to również dokument który uprawnia do odliczenia podatku VAT. Pojawia się pytanie co się dzieje w przypadku, gdy na fakturze brakuje NIP? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl Kiedy można dokonać odliczenia VAT? Prawo do odliczenia przysługuje w takim ...
main_art_img limit_size
19 sierpień 2022, 14:42 Piątek
Pakiet Slim VAT 3 - najważniejsze zmiany
Z dniem 1 stycznia 2023 roku zacznie obowiązywać SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Jakie zmiany w VAT przewidziane zostały w tym projekcie? Odpowiadamy w niższym artykule Bizin.pl Mały podatnik VAT Jedną z nowości w projekcie SLIM VAT 3 będzie nowa definicja „małego podatnika VAT”. W tej chwili za małego podatnika uważani ...
main_art_img limit_size
17 sierpień 2022, 14:36 Środa
Faktura a rachunek uproszczony - najważniejsze informacje
Każdy przedsiębiorca posiada obowiązek dokumentowania dokonanych czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W przepisach prawa podatkowego występują takie pojęcia jak faktura i rachunek uproszczony. W jakiej sytuacji przedsiębiorca musi wystawić fakturę, a kiedy rachunek uproszczony? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl  Co to jest faktura? Faktura to dokument w formie papierowej lub ...
main_art_img limit_size
11 sierpień 2022, 14:22 Czwartek
Zmiany w limicie małego podatnika od 1 stycznia 2023 roku
Z dniem 1 stycznia 2023 roku zwiększeniu ulegnie limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Zmiana ta wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Limit małego podatnika VAT w 2023 roku Aktualnie w Polsce limit dla ...

Opinie naszych klientów

44 314
zadowolonych
klientów

BizIn.pl