Promocja

Niezbędnik przedsiębiorcy

main_art_img limit_size
12 sierpień 2020, 14:21 Środa
Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek stosowania pełnej księgowości?
Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych w swojej firmie. Podatnicy mogą to robić za pomocą księgowości uproszczonej lub pełnej. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przejścia z księgowości uproszczonej na pełną.  Uproszczona księgowość – kto może skorzystać Uproszczona księgowość przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych ...
main_art_img limit_size
07 sierpień 2020, 14:22 Piątek
Jak rozliczyć duplikat faktury?
Czasami zdarza się sytuacja gdy faktura VAT która służy do odliczenia podatku naliczonego ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Pojawia się wtedy pytanie, czy duplikat faktury jest koniecznością oraz czy istnieją określone ustawowo terminy odliczania VAT od tego typu faktur. Duplikat faktury W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, zgodnie z ustawą o VAT podatnik lub upoważniona ...
main_art_img limit_size
05 sierpień 2020, 14:38 Środa
Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych?
Przedsiębiorca u którego na koniec danego roku powstała strata w prowadzonej działalności gospodarczej  ma możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo to zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Rozliczenie straty Zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu ...
main_art_img limit_size
29 lipiec 2020, 15:03 Środa
Czy skan faktury może być dokumentem księgowym?
Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z elektronicznej formy wymiany dokumentów. Czy otrzymany w formacie PDF skan faktury daje możliwość odliczenia podatku VAT jego nabywcy? Skan faktury a e-faktura Przy wysyłaniu faktury w formie elektronicznej niezbędne jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Poprzez autentyczność pochodzenia faktury, należy rozumieć pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów ...
main_art_img limit_size
24 lipiec 2020, 14:46 Piątek
Jak prawidłowo nadawać nazwę towarom i usługom na paragonie fiskalnym?
Podczas rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej może pojawić się wątpliwość, jak prawidłowo określić na paragonie fiskalnym nazwę towaru lub usługi. Nazwa na paragonie  powinna być określona w taki sposób, aby w trakcie kontroli podatkowej nie została zakwestionowana przez urząd skarbowy.  Nazwa towarów i usług – przepisy prawa Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących ...
main_art_img limit_size
22 lipiec 2020, 14:56 Środa
Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu rozliczenia się z fiskusem, w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Przepisy szczegółowo określają, kiedy prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe. Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku nakładają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości na: spółki handlowe ...
main_art_img limit_size
16 lipiec 2020, 14:22 Czwartek
Jak uzyskać Wiążącą Informację Stawkową?
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) umożliwia jest sprawdzenie, jakie towary i usługi zostały objęte obniżoną stawką podatku VAT w dniu 1 lipca 2020 roku.  Co to jest WIS? Za pomocą Wiążącej Informacji Stawkowej organ podatkowy potwierdza zmiany stawki podatku VAT w związku z wprowadzoną nową matrycą. Dzięki WIS podatnicy mogą dowiedzieć się, czy stosują prawidłową stawkę podatku ...
main_art_img limit_size
13 lipiec 2020, 14:56 Poniedziałek
Podmioty powiązane w nowym JPK
Nowy plik JPK_V7 który będzie obowiązywał od 1 października 2020 roku będzie dotyczył wszystkich czynnych podatników VAT i połączy deklarację VAT-7 i JPK, tworząc JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. W nowym JPK podmioty powiązane będą mieć specjalny symbol do oznaczania nimi transakcji. Co to są podmioty powiązane? Transakcja z podmiotem powiązanym występuje ...

Opinie naszych klientów

36 621
zadowolonych
klientów

BizIn.pl