Promocja

Niezbędnik przedsiębiorcy

main_art_img limit_size
26 październik 2020, 15:02 Poniedziałek
Fakutura uproszczona w JPK_V7
Nowa struktura JPK_V7 weszła w życie z dniem 1 października 2020 roku i jest obowiązkowa wobec czynnych podatników VAT. Nowa struktura ma za zadanie uprościć dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze poprzez zastąpienie deklaracji VAT i pliku JPK_VAT jedną strukturą JPK_V7. Paragon - faktura uproszczona Wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku wykazywania na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy, ...
main_art_img limit_size
15 październik 2020, 14:32 Czwartek
Nowy JPK_V7 - to warto wiedzieć
Z dniem 1 października 2020 roku wprowadzony został nowy JPK określony strukturą JPK_V7M w przypadku rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K w przypadku rozliczeń kwartalnych. Kogo obejmuje nowy JPK? Składanie do urzędu skarbowego nowej struktury obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Pierwszy plik JPK_V7K i JPK_V7M składany jest za październik 2020 w terminie do 25 listopada 2020 roku. Pliki w nowej ...
main_art_img limit_size
14 październik 2020, 14:50 Środa
Jak anulować paragon fiskalny?
Skorygowanie błędnie wystawionego paragonu jest możliwe w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak zatem przeprowadzić anulowanie paragonu zawierającego błąd? Paragon fiskalny – najczęstsze błędy Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej transakcji na kasie rejestrującej i wystawianie do niej paragonu fiskalnego. Najczęstsze błędy przy wystawianiu paragonów ...
main_art_img limit_size
08 październik 2020, 15:29 Czwartek
Zaliczka w mechanizmie podzielonej płatności
Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment jest jednym ze sposobów regulowania rozrachunków pomiędzy przedsiębiorcami. Jak zatem powinna zostać rozliczona zaliczka w split payment? Faktura zaliczkowa a mechanizm podzielonej płatności  Zaliczka to część należności wpłacanej na poczet przyszłej dostawy towarów bądź usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechną zasadą jest to, że faktury zaliczkowe dokumentują otrzymanie ...
main_art_img limit_size
02 październik 2020, 14:21 Piątek
VAT-8 i VAT-9M - nowe wzory
Zgodnie z rozporządzeniem resortu finansów, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw od października 2020 roku będą obowiązywały nowe wzory VAT-8 i VAT-9M.  Deklaracja VAT-9M Deklaracja VAT-9M odnosi się do podatników, którzy są zwolnieni z VAT, ale dokonują m.in. nabycia usług z UE oraz spoza UE lub usług, dla których nabywca rozlicza podatek VAT. W przypadku VAT-9M ...
main_art_img limit_size
01 październik 2020, 14:14 Czwartek
Nota księgowa i korygująca - podstawowe różnice
Prowadząc działalność gospodarczą mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedsiębiorca otrzyma od kontrahenta dokument z błędnymi danymi lub kontrahent nie wywiązał się z umowy. Przedsiębiorca może wówczas wystawić notę księgowa lub notę korygującą.  Jaka jest zatem między nimi różnica? Co to jest nota korygująca? Nota korygująca jest dokumentem, który wystawia nabywca towaru lub usługi w celu poprawy błędu, w przypadku gdy otrzymał ...
main_art_img limit_size
24 wrzesień 2020, 13:40 Czwartek
Faktura VAT marża - najważniejsze informacje
Faktura VAT marża jest specjalnym rodzajem faktury, która związana jest z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Podstawą opodatkowania jest marża od której sprzedawca odprowadza podatek VAT, przy czym nie ma możliwości odliczenia VAT wynikającego z faktur zakupu. Faktura VAT marża - charakterystyka W fakturze VAT marża podstawę opodatkowania stanowi marża, która naliczana jest przez sprzedawcę. Sprzedawca ...
main_art_img limit_size
17 wrzesień 2020, 14:37 Czwartek
Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku
15 września 2020 bieżącego roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.  Wzrost wynagrodzenia za pracę  W przyjętym przez polski rząd rozporządzeniu można przeczytać, że: wynagrodzenie minimalne w 2021 roku wyniesie 2800 zł (około 2061,67 zł na rękę) minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 ...

Opinie naszych klientów

37 346
zadowolonych
klientów

BizIn.pl