main_art_img limit_size
18 listopad 2019, 15:07 Poniedziałek
Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w walucie obcej?
W obrocie gospodarczym coraz popularniejsza staje się sprzedaż między kontrahentami w walucie obcej. Wiąże się to z tym, że coraz więcej faktur wystawianych jest w obcych walutach. Od wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności jest on coraz częściej stosowaną formą płatności. Czy zatem możliwe jest płacenie split payment w walucie obcej? Obowiązek przeliczania faktur w obcej walucie na polskie ...
main_art_img limit_size
13 listopad 2019, 14:27 Środa
Sankcje za zlecenie przelewu na innych rachunek niż podany w białej liście VAT
Funkcjonująca od 1 września 2019 r. biała lista VAT to narzędzie, którego zadaniem jest zapobieganie oszustwom podatkowym. Celem listy jest przede wszystkim ograniczenie płatności o wartości przekraczającej 15 000 zł – przedsiębiorcy będą zobligowani do zapłaty za takie transakcje tylko na rachunki bankowe ujawnione w wykazie.  Zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy VAT Od 1 ...
main_art_img limit_size
08 listopad 2019, 14:16 Piątek
Kary za błędy w JPK_VDEK od 2020 roku
Wraz z nowelizacją ustawy o VAT w 2020 roku zostanie wprowadzona nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego, która zastąpi dotychczasową deklarację VAT oraz plik JPK VAT. Jest to kolejna zmiana na przestrzeni ostatnich kilku lat dotycząca sprawozdawczości. W związku z wprowadzeniem nowej struktury pliku zmianie uległy również kary nakładane na przedsiębiorców za błędy, które mogą znajdować się w JPK_VDEK.  ...
main_art_img limit_size
07 listopad 2019, 14:40 Czwartek
Faktura VAT do paragonu z NIP-em czyli nowe regulacje prawne od 1 stycznia 2020
1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać dodatkowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów.  Zostały one wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najważniejszym zmian, jakie wprowadza ustawa, jest dodanie do artykułu 106b ustępów od 5 do 7, które dotyczą wystawiania faktur do paragonów z NIP-em nabywcy oraz związanych ...
main_art_img limit_size
05 listopad 2019, 14:31 Wtorek
Indywidualny mikrorachunek podatkowy już od 1 stycznia 2020 roku
Koniec bieżącego roku niesie za sobą szereg zmian w prawie podatkowym. Jedną z nich jest wdrożenie od 1 stycznia 2020 roku indywidualnych mikrorachunków podatkowych. Czym jest taki rachunek płatniczy i kto ma obowiązek jego stosowania?  Czym jest indywidualny mikrorachunek podatkowy? Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to rachunek przypisany do danego podatnika lub pracodawcy (płatnika) służący do wpłat ...
main_art_img limit_size
30 październik 2019, 14:32 Środa
Nowa struktura JKP_FA dostosowana do Split Payment
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej nową strukturę JPK dla faktury VAT - JPK_FA(3). Nowa struktura została dostosowana do zmian w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 roku natomiast organy podatkowe będą mogły jej żądać już od 2 grudnia 2019 roku.  Struktura JPK_FA(3) została opublikowana w związku z nowymi ...
main_art_img limit_size
28 październik 2019, 14:43 Poniedziałek
Czym jest egzekucja administracyjna i kogo dotyczy?
Egzekucja administracyjna to postępowanie oraz środki przymusu, które stosowane są przez organy administracyjne w celu wyegzekwowania obowiązkowych danin i należności. Egzekucja została uregulowana w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zawiera szczegółowy opis procesu dotyczący egzekucji administracyjnej, zakres przedmiotowy oraz postępowanie zabezpieczające.  Egzekucja administracyjna – na czym polega? Wszczęcie postępowania ...
main_art_img limit_size
24 październik 2019, 14:43 Czwartek
Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) a mechanizm odwrotnego obciążenia
Obecnie mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny, jednakże od 1 listopada bieżącego roku w branżach objętych obecnie odwrotnym obciążeniem stanie się obowiązkiem. Czy w związku z tym obowiązkowy split payment całkowicie wykluczy mechanizm odwrotnego obciążenia? Mechanizm podzielonej płatności coraz bardziej popularny Split payment polega na podziale płatności, zgodnie z którym zapłata odpowiadająca kwocie netto trafia na konto ...
main_art_img limit_size
22 październik 2019, 14:42 Wtorek
Jak odliczyć VAT od faktury z zastrzeżeniem własności towaru?
W obrocie gospodarczym czasami występuje sytuacja, że nabywca otrzymuje fakturę dokumentującą zakup z adnotacją „własność towaru zastrzeżona do czasu uregulowania należności”. Czy taka faktura daje podatnikowi prawo do odliczenia VAT w momencie otrzymania faktury?  Prawo do zastrzeżenia własności Zastrzeżenie własności uregulowane jest w Kodeksie cywilnym. Jak stanowi art. 589 kc, jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej ...
main_art_img limit_size
18 październik 2019, 14:37 Piątek
Faktura VAT wystawiana do paragonu - co warto wiedzieć?
Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą, w przypadku dokonania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obrót należy zarejestrować na kasie fiskalnej i wystawić paragon, który następnie przekazywany jest klientowi. Klient ma jednak prawo zażądać wystawienia faktury do paragonu, którą podatnik jest zobowiązany wystawić.    Kiedy należy wystawić faktury do paragonu? Zgodnie z ...

Opinie
naszych klientów

34 011
zadowolonych
klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty. Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

Kontakt

Dane
kontaktowe
+48 725 060 408 - Biuro Obsługi Klienta
biuro@bizin.pl - kontakt e-mail
Dane
adresowe
ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce
NIP: 657-28-39-511, KRS: nr 0000341341
Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
Pomoc
techniczna

Dane osobowe będą przetwarzane przez BizIn Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, ("BizIn.pl"), jedynie w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. W każdej chwili możesz wycofać niniejszą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@bizin.pl.

BizIn.pl