Propozycja

Jak poprawnie wystawiać fakturę zaliczkę w systemie BizIn?

Aby poprawnie dodać fakturę zaliczkę w systemie BizIn, należy najpierw stworzyć nowe zamówienie (Jak dodać nowe zamówienie?) lub skorzystać z już utworzonego. 

Aby wystawić fakturę zaliczkę należy: 

Wejść w “Menu/Sprzedaż” -> “Wystaw dokument” -> “Faktura zaliczka”.  Następnie z listy wybieramy zamówienie, do którego ma być przypisana faktura zaliczka.  

W “Kreatorze wystawiania dokumentu powiązanego” wybieramy "Status po operacji (aktywny)", typ dokumentu - w tym przypadku "Faktura zaliczka", formę płatności oraz datę wystawienia dokumentu. Następnie wciskamy przycisk “Wygeneruj nowy dokument powiązany”

Po przejściu do "Edycji dokumentu: Faktura zaliczka", podajemy cenę jednostkową towaru. System automatycznie wyliczy wysokość zaliczki oraz pozostałą należną kwotę. 

Wystawioną fakturę zaliczkową drukujemy po najechaniu na ikonę “Drukuj” i wybraniu “Faktura zaliczka”.     

     

Przykładowa faktura zaliczka wystawiona w systemie BizIn 


Uwaga!
Należy pamiętać, że każda faktura zaliczkowa powinna być poprawnie rozliczona fakturą finalną.

Przydatne linki:

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl