Propozycja

Wydruk dokumentu "Spis z natury", zwanego potocznie "Remanentem"

13 maj 2012, 17:53

Podatnicy prowadzący Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek sporządzania, na koniec każdego roku podatkowego (osób fizycznych rok podatkowy zawsze pokrywa się z kalendarzowym), spisu z natury potocznie zwanego remanentem, a w przepisach ustawy o rachunkowości interpretowanego jako inwentaryzacja. Należy pamiętać, że jest to czynność mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo na stanie, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów, takich jak faktury, PZ-ki, raporty kasowe, oraz uzgodnienie tego stanu ze stanami w komputerowym programie handlowo-magazynowym. 

Warto pamiętać, że u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących Księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT, a kosztami uzyskania przychodu. Dochód ten powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków - jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa, niż wartość remanentu początkowego. Dochód pomniejsza się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Aby sporządzić taki dokument w systemie BizIn, wystarczy z menu "Magazyn" wybrać "Stany magazynowe" i wcisnąć "Wydruk remanentu" .

Wyświetli się komunikat w którym wybieramy magazyn, sposób sortowania oraz datę remanentu i wciskamy przycisk "Drukuj".

Widok wydruku arkuszu spisu z natury

Przydatne linki:

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl