aktualności

Wydruk dokumentu "Spis z natury", zwanego potocznie "Remanentem"

13 maj 2012, 17:53

Podatnicy prowadzący Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek sporządzania, na koniec każdego roku podatkowego (osób fizycznych rok podatkowy zawsze pokrywa się z kalendarzowym), spisu z natury potocznie zwanego remanentem, a w przepisach ustawy o rachunkowości interpretowanego jako inwentaryzacja. Należy pamiętać, że jest to czynność mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo na stanie, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów, takich jak faktury, PZ-ki, raporty kasowe, oraz uzgodnienie tego stanu ze stanami w komputerowym programie handlowo-magazynowym. 

Warto pamiętać, że u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących Księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT, a kosztami uzyskania przychodu. Dochód ten powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków - jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa, niż wartość remanentu początkowego. Dochód pomniejsza się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Aby sporządzić taki dokument w systemie BizIn, wystarczy z menu "Magazyn" wybrać "Stany magazynowe" i wcisnąć "Wydruk remanentu" .

Wyświetli się komunikat w którym wybieramy magazyn, sposób sortowania oraz datę remanentu i wciskamy przycisk "Drukuj".

Widok wydruku arkuszu spisu z natury

Przydatne linki:

Tagi artykułu

Opinie
naszych klientów

33 948
zadowolonych
klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty. Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

Kontakt

Dane
kontaktowe
+48 725 060 408 - Biuro Obsługi Klienta
biuro@bizin.pl - kontakt e-mail
Dane
adresowe
ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce
NIP: 657-28-39-511, KRS: nr 0000341341
Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
Pomoc
techniczna

Dane osobowe będą przetwarzane przez BizIn Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, ("BizIn.pl"), jedynie w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. W każdej chwili możesz wycofać niniejszą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@bizin.pl.

BizIn.pl