Propozycja

Grupowanie na fakturze towaru o tej samej nazwie

Często się zdarza, że na magazynie mamy ten sam towar pochodzący z różnych dostaw. W  przypadku jego sprzedaży standardowo na fakturze występują dwie pozycje tego samego asortymentu. Cena, nazwa, kod produktu będą takie same, ale na wydruku widnieją dwa wpisy. W systemie BizIn można to zmienić.

Konfiguracja

Jeśli takie działanie jest niepożądane, to istnieje możliwość aby skłonić system do grupowania takich pozycji. W tym celu należy przejść do konfiguracji głównych parametrów podmiotu: "moje konto" -> "Konfiguracja" i zaznaczyć opcję "Grupuj na dok. sprzedaży pozycje magazynowe o tej samej nazwie".

Grupowanie towaru na dokumencie sprzedaży

Istnieje również możliwość włączenia grupowania towarów podczas tworzenia dokumentu sprzedaży. W widoku "Edycja dokumentu: Faktura" przechodzimy do zakładki "Wygląd" i w polu "Zaawansowane parametry" wciskamy przycisk "Zmień".

Następnie w oknie "Zmiana parametrów wydruku" zaznaczamy opcję "Grupuj na dok. sprzedaży pozycje magazynowe o tej samej nazwie" i wciskamy "Zamknij".

Widok edycji dokumentu w przypadku znalezienia powtórzenia powinien wyglądać w następujący sposób

Symbol zaznaczony w kółku oznacza, połączenie (na wydruku) wiersza drugiego do pozycji w wierszu pierwszym.

Uwagi

Niezbędny warunek jaki musi zostać spełniony, aby pozycje zostały zgrupowane to ta sama: nazwa, stawka VAT i cena. Dodatkowo, jeśli system został skonfigurowany do rejestrowania numerów produktów (PN), to one również muszą się zgadzać.

W stopce dokumentu można podejrzeć czy dokument ma włączone lub wyłączone grupowanie towarów.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl