Promocja

Wydruki potwierdzeń sald

Potwierdzenie sald jest jedną z form inwentaryzacji która musi być przeprowadzona obowiązkowo raz w roku po to, aby porównać składniki aktywów i pasywów ze stanem faktycznym.

Potwierdzenie sald do czego służy?

Potwierdzenie sald pozwala sprawdzić stan finansów danej firmy. Jest również przypomnieniem dla dłużników, którzy nie zapłacili za towar.

Potwierdzenie sald składa się z części A i części B. Część A kontrahent zatrzymuje, natomiast w części B musi potwierdzić zgodność salda lub zgłosić zastrzeżenia. Jeżeli potwierdzenie sald nie zostanie odesłane przez kontrahenta, to uważa się, że nie jest potwierdzone i wówczas saldo trzeba potwierdzić inną metodą ponieważ polski system prawny nie przewiduje tzw. milczącej akceptacji salda.

Istotną kwestią są również tzw. salda zerowe, czyli sytuacja, gdy wszystkie rozliczenia są zbilansowane i strony nie mają żadnych zobowiązań. W takiej sytuacji występują dwa rozwiązania. Jedno zakłada, że w takim wypadku nie trzeba potwierdzać sald, natomiast drugie zakłada, że warto zrobić choćby po to, by zweryfikować prawidłowość rozliczeń z kontrahentami.

Kiedy należy wysłać potwierdzenie sald?

Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona najwcześniej trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. Ostatecznym terminem do uzyskania potwierdzenia sald jest 15. dzień następnego roku obrotowego.

Najczęściej potwierdzenie sald przygotowuje się w formie pisemnej lub elektronicznej. Żeby jednak można było wysłać druk potwierdzenia salda elektronicznie, należy do wysyłanej wiadomości dodać potwierdzenie nadania, a także udokumentować, że odpowiednia osoba otrzymała taką wiadomość.

Potwierdzenie sald w BizIn

System BizIn został wyposażony w funkcjonalność która umożliwia wydruk potwierdzenia sald  kontrahentów.
Żeby wydrukować takie potwierdzenie, należy przejść do Menu/Słowniki => Kontrahenci i wybrać kontrahenta dla którego chcemy dokonać wydruku.

Następnie w zakładce „Informacje” wciskamy przycisk „Potwierdzenie sald”.

System zapyta czy chcemy wydrukować potwierdzenie zgodności sald z bieżącym kontrahentem i wówczas wciskamy przycisk „Tak”.

Potwierdzenie salda wygeneruje się w pliku .pdf, który możemy zapisać na dysku naszego komputera, a następnie wysłać je do kontrahenta drogą mailową lub tradycyjną pocztą po wcześniejszym wydrukowaniu.

Opinie naszych klientów

35 267
zadowolonych
klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty. Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

BizIn.pl