Propozycja

Czy mogę ewidencjonować na magazynie towar według numerów seryjnych (SN)?

Ewidencjonowanie towaru na magazynie w systemie BizIn, daje możliwość nie tylko rejestrowania ceny zakupu, ilości zakupu czy dostawcy, ale umożliwia również opisywanie towaru według:

Konfiguracja

 
Aby system mógł poprawnie ewidencjonować numery seryjne, należy w parametrach konfiguracyjnych podmiotu “Menu/Moje konto” -> “Konfiguracja” w zakładce “Rejestr magazynowy” zaznaczyć opcję "Umożliwiaj przypisywanie numerów seryjnych do towarów [SN]" 

Dodawanie kodu SN do towaru 

Aby dodać kod SN do wybranego towaru należy:  

 1. wybrać “Menu/Magazyn” -> “Stany magazynowe” 
 2. wybrać z listy towar, któremu chcemy nadać kod SN 
 3. w oknie “Metryka” wcisnąć przycisk "Numery SN i PN"   
 4. w polu "Numer(y) seryjne" wpisać numer SN i wcisnąć przycisk "Zapisz zmiany"  


   

Od tej pory do naszego towaru będzie przypisany kod SN.  
  


 

Wybór trybu wielokrotnego ewidencjonowania numerów seryjnych 

Aby włączyć tryb wielokrotny, w którym każdy egzemplarz danego towaru posiada numer SN, należy w oknie dodawania kodów PN i SN, wcisnąć przycisk “Przełącz na tryb wielokrotnych SN”.

Włączony tryb wielokrotnych SN

Wyszukiwanie towaru w magazynie po numerze seryjnym

Aby wyszukać towar po kodzie SN należy:  

 1. wejść w “Menu/Magazyn” -> “Stany magazynowe”    
 2. w parametrach wyszukiwania zmienić na "Szukaj w numerach seryjnych SN" 


   
 3. w polu "Szukaj" należy podać kod SN towaru bądź 3 kolejne cyfry kodu i wcisnąć przycisk “Szukaj”.  
   

  

 Umieszczanie kodu SN na dokumentach sprzedaży i zamówieniach

BizIn umożliwia również umieszczenie numerów seryjnych na dokumentach sprzedaży i zamówieniach. Żeby to zrobić należy przejść do „moje konto” => „konfiguracja” i w zależności od dokumentu zaznaczyć opcję „Umieszczaj kody SN na dokumencie sprzedaży” lub „Umieszczaj kody SN na dokumencie zamówienia”.

Istnieje także możliwość włączenia tego parametru bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Będąc w widoku „Edycja dokumentu: Faktura” wybieramy zakładkę „Wygląd” i w polu „Zaawansowane parametry” wciskamy „Zmień”.

Następnie zaznaczamy opcję „Umieszczaj kody SN na dokumencie sprzedaży”.

 

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl