Propozycja

Czy mogę ewidencjonować na magazynie towar według numerów partii (PN)?

Ewidencjonowanie towaru na magazynie w systemie BizIn, daje możliwość nie tylko rejestrowania ceny zakupu, ilości zakupu czy dostawcy, ale umożliwia również opisywanie towaru według:

Konfiguracja

Aby system mógł poprawnie ewidencjonować numery partii, musimy w parametrach konfiguracyjnych podmiotu w
“Moje konto” => “Konfiguracja” zakładka “Rejestr magazynowy” zaznaczyć opcję "Umożliwiaj przypisywanie kodów towaru [PN]" 

Dodawanie kodów PN

Aby dodać kod PN do wybranego towaru należy:   

  1. wybrać “Menu/Magazyn” => “Stany magazynowe”  
  2. wybrać z listy towar, któremu chcemy nadać kod PN  
  3. w oknie "Metryka", wcisnąć przycisk "Numery SN i PN"

     4. w polu "Kod produktu" wpisać numer PN i wcisnąć przycisk "Zapisz zmiany" 


 

Od tej pory do naszego towaru będzie przypisany kod PN.    

Dodawanie towaru z przypisanym kodem towaru

Dodawanie towaru z kodem PN odbywa się, poprzez wpisanie kodu podczas tworzenia dokumentu kosztowego w oknie “Nowa pozycja kosztowa”.  

Wyszukiwanie towaru w magazynie po kodzie towaru

Aby wyszukać towar po kodzie PN należy: 

  1. wejść w “Menu/Magazyn” => “Stany magazynowe”  
  2. w parametrach wyszukiwania zmienić na "Szukaj w kodach towaru PN" 

     3. w polu "Szukaj" należy podać kod PN towaru i wybrać opcję "Szukaj w kodach towaru (PN)", a następnie wcisnąć przycisk "Szukaj".

Umieszczanie kodu PN i EAN na dokumentach sprzedaży

BizIn umożliwia również umieszczenie kodów PN i EAN na dokumentach sprzedaży. Żeby to zrobić należy przejść do „moje konto” => „konfiguracja” i zaznaczyć opcję „Umieszczaj kody PN i EAN na dokumencie sprzedaży”.

Istnieje także możliwość włączenia tego parametru bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Będąc w widoku „Edycja dokumentu: Faktura” wybieramy zakładkę „Wygląd” i w polu „Zaawansowane parametry” wciskamy „Zmień”.

Następnie zaznaczamy opcję „Umieszczaj kody PN i EAN na dokumencie sprzedaży”.

 

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl