Propozycja

Analiza finansowa firmy - kontroling

Analiza finansowa firmy - kontroling

Dla większości przedsiębiorców codzienne analizowanie wyników finansowych jest bardzo istotną częścią prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ wyniki takich działań mogą ustrzec przed wieloma problemami. System BizIn został stworzony, by umożliwiać wykonywanie rozbudowanych analiz oraz kontroli obrotów z kontrahentami wraz z wykazem wzajemnych nalezności i zobowiązań.

Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych funkcji wraz z przykładowymi zrzutami ekranów systemu.

Płynność finansowa

Na podstawie wprowadzonych danych sporządzane jest zestawienie należności i zobowiązań. Podstawowy widok ukrywa szczegóły, ale w każdej chwili możemy rozwinąć prezentowaną tabelę dostając pełen obraz finansów wraz z podziałem na kontrahentów, terminy płatności i stany przeterminowania. System umożliwia również seryjne zarządzanie dokumentami poprzez zaznaczanie ich jako zapłacone.

Analiza finansowa - wykresy

System umożliwia generowanie wykresów na podstawie wprowadzonych danych. Dzięki wykresom, możemy obserwować trendy przychodowe oraz kosztowe występujące w firmie.

Prezentowane wskaźniki: przychody, dochody, analiza towaru na magazynie, analiza kosztów prowadzenia firmy.

Analiza przychodów - miesięczna

Przy założeniu, że wpisujemy poprawnie wszystkie dokumenty kosztowe system będzie w stanie wygenerować dokładny obraz działalności firmy w skali danego miesiąca oraz roku. Prezentowane dane z rozbiciem wydatków na zakup towarów handlowych oraz koszty inne, dają możliwość precyzyjnego wyliczania kwoty podatku VAT (należnego i naliczonego) oraz saldo tego VAT – do wpłaty lub jako nadwyżkę w US.

Analiza przychodów - roczna

W postaci sumarycznej z całego roku – jest praktyczną informacją o rocznej – uśrednionej rentowności firmy przedsiębiorcy. Kwoty całorocznego podatku VAT naliczonego i należnego są bardzo przydatne do sprawozdań GUS.

Analiza kontrahenta

Karta kontrahenta oprócz jego danych rejestrowych oraz uzupełniających pozwala na analizę sprzedaży, zamówień i zakupów. Prezentowane dane to statystyka sprzedaży, zamówień i zakupów. Każda z kategorii udostępnia szereg informacji pozwalających określić historię i jakość współpracy.

Analiza kosztów

Analiza dochodów

Raporty

System umożliwia również wyświetlanie raportów. Dostępne raporty to:

  • sprzedaż całkowita,
  • sprzedaż po kategorii towarów,
  • sprzedaż po kodzie produktu,
  • sprzedaż po usługach,
  • usługi w dokumentach sprzedaży,

Przydatne linki:

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl