Propozycja

Drukowanie remamentów i przygotowanie się do inwentaryzacji z Bizin

Drukowanie remamentów i przygotowanie się do inwentaryzacji z Bizin limit_size

Zapraszamy do sprawdzenia użyteczności programu Bizin w przygotowywaniu inwentaryzacji i wydruku remanentu. Jest to czynność związana z praktyką handlową mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów, takich jak: faktury, PZ-ki, raporty kasowe, ze stanami w komputerowym programie handlowo-magazynowym. 

Program Bizin doskonale sprawdza się w drukowaniu remanentów. Aby sporządzić taki dokument w systemie Bizin, wystarczy w menu "Magazyn" wcisnąć ikonkę "Wydruk remanentu".


 

Wyświetli się okno konfiguracyjne w którym mamy możliwość ustawienia szeregu parametrów tworzonego remanentu:

  • magazyn (główny lub pomocniczy)
  • sortowanie po dacie lub nazwie
  • opcję prezentowania cen
  • datę sporządzenia remanentu
  • pominięcie towarów starszych niż w wybranej dacie
  • format pliku PDF lub CSV

Widok wydruku arkuszu spisu z natury

Drukowanie remanentu w systemie dostępnym online nigdy nie było takie proste.

Przydatne linki:

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl