Propozycja

Jak wystawić fakturę VAT w systemie BizIn?

Jak wystawić fakturę VAT w systemie BizIn? limit_size

Konfiguracja podmiotu

Rodzaj wystawianych faktur (dokumentów przychodowych) uzależniony jest od ustawień parametrów firmy w systemowym konfiguratorze. W celu wystawienia faktury VAT należy zaznaczyć odpowiednio wartość:
  • "Czy firma jest VAT-owcem" - zaznaczyć
  • "Czy firma jest małym podatnikiem" - odznaczyć

konfiguracja podmiotu do wystawiania faktury VAT

Wystawianie faktury w trzech krokach

  • Klikamy „Wystaw dokument” na zakładce „Sprzedaż”

Menu -> Wystaw dokument

  • Wybieramy rodzaju dokumentu (w tym przypadku "Faktura") oraz wskazujemy nabywcę.

Dodaj nową fakturę - dane podstawowe

Więcej na temat dodawania i i zarządzania nabywcami można przeczytać z artykule: Zarządzanie kontrahentami

  • dodajemy nowy wpis do listy sprzedaży dokumentu wciskając przycisk np.: "+ dowolny wpis". Suma wartości wszystkich pozycji da kwotę do zapłaty. Po zapisaniu formularza wciskamy przycisk "drukuj".

Edycja faktury VAT

Faktura VAT w PDF

Widok faktury VAT wystawionej w systemie BizIn

Aplikacja umożliwia wysyłanie faktur drogą elektroniczną, więc mając na uwadze środowisko naturalne, nie powinno się drukować dokumentów, gdy nie istnieje taka potrzeba (Dz. U.z 28 grudnia 2010 r., Nr 249, poz. 1661).

Wystawiania innych dokumentów sprzedaży

Inne dokumenty sprzedaży można wystawić w podobny sposób. Poniżej zamieszczamy odnośniki.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl