Propozycja

Rozpoczynamy pracę nad integracją z KSeF

30 wrzesień 2021, 19:15 Czwartek
Rozpoczynamy pracę nad integracją z KSeF limit_size

Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF) jest to system teleinformatyczny służący do rejestrowania i wymiany faktur w postaci ustrukturyzowanej jak również do ich przechowywania, oznaczania przydzielonym numerem identyfikującym, weryfikowania zgodności z określonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury.

W roku 2022 będzie on na razie nieobowiązkowy natomiast w 2023 będą musieli z niego korzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule na naszej stronie www >>>LINK<<<

Co robimy w tej sprawie

Jak do tej pory MF udostępniło jedynie strukturę plików bez metod ich przesyłania i autoryzacji (API). Nigdzie jeszcze nie jest dostępna pełna dokumentacja. W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia systemu zadaliśmy szereg pytań na które częściowo otrzymaliśmy odpowiedzi. Poniżej przedstawiamy nasze ustalenia:

  • w październiku 2021 r. planowane jest umożliwienie dostosowania systemów informatycznych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
  • uruchomiony zostanie pilotaż testowy proponowanego rozwiązania, który umożliwi przetestowanie nowego rozwiązania w sposób jak najbardziej zbliżony do wersji produkcyjnej systemu
  • dostęp do testowej wersji oprogramowania będzie możliwy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 
  • sposób komunikacji z MF (API) opublikowany zostanie w najbliższym możliwym terminie
  • trwają prace nad stworzeniem serwisu internetowego, który poświęcony zostanie tylko Krajowemu Systemowi e-Faktur

O dalszych postępach prac nad integracją Bizin => MF będziemy Państwa informować na bieżąco.

Opinie naszych klientów

43 010
zadowolonych
klientów

BizIn.pl