Propozycja

Obowiązkowa e-Faktura - od kiedy?

31 marzec 2022, 14:42 Czwartek
Obowiązkowa e-Faktura - od kiedy? limit_size

Ministerstwo Finansów planach wdrożenie od 2023 roku powszechnego i obowiązkowego fakturowania elektronicznego. Zgodę na obowiązkową e-fakturę w Polsce wydała 30 marca 2022 roku Komisja Europejska.  

E-faktury ustrukturyzowane i KSeF

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne w postaci elektronicznej i papierowej.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF

Faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie – z 60 do 40 dni.

Dostęp do KSeF

Uzyskanie dostępu do KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych odbywa się po uwierzytelnieniu podmiotów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego – bezpośrednio w KSeF.
Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy nie mają pieczęci kwalifikowanej, mogą uzyskać dostęp do KSeF poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia (ZAW-FA) o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. W ten sposób wyznaczana jest osoba fizyczna, która będzie zarządzać uprawnieniami elektronicznie w systemie. 

Korzyści dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów wskazało, że stosowanie e-faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF przynosi przedsiębiorcom, podatnikom VAT następujące korzyści:

  • zmniejszenie kosztów – faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców
  • usprawnienie obrotu gospodarczego – wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe = cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników
  • zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń – wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych
  • brak duplikatu faktur – nie ma możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury
  • wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w systemie KSeF
  • zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług
  • jeden stały format faktury z danymi ułożonymi w porządku określonym we wzorze faktury – zredukowanie pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych oraz oszczędność czasu pracowników firm
  • wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie – z 60 do 40 dni
  • uproszczenie rozliczania faktur ustrukturyzowanych korygujących in minus: u wystawcy z chwilą jej wystawienia, a u nabywcy, jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych – z chwilą jej otrzymania w KSeF
  • przedsiębiorca wystawiający faktury w KSeF nie musi przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te są automatycznie dostępne dla administracji w KSe

Opinie naszych klientów

43 010
zadowolonych
klientów

BizIn.pl