Promocja

Obsługa płatności częściowych

W systemie BizIn pojawiła się nowa funkcjonalność umożliwiająca dokonywanie płatności częściowych dla dokumentów sprzedażowych i zakupowych.

 
Płatności częściowe dokonywane są, gdy odbiorca nie posiada wystarczających środków pieniężnych na rozliczenie faktury w całości lub istnieje spór dotyczący jakiejś pozycji na fakturze. W takiej sytuacji faktura może być rozliczona częściowo poprzez wpłatę części sumy gotówką lub na rachunek bankowy sprzedawcy. 

Funkcjonalność ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu, jednakże jeżeli posiadasz konto założone przed 16.11.2019 musisz skorzystać ze specjalnego konwertera płatności. Więcej informacji o tym jak to zrobić przeczytasz tutaj


Płatności częściowe dla dokumentów sprzedażowych 

Żeby dodać płatność częściową dla dokumentu sprzedażowego w pierwszej kolejności odnajdujemy interesujący nas dokument w rejestrze sprzedaży. 

W widoku „Specyfikacja dokumentu: Faktura” wciskamy przycisk „Dodaj wpłatę”.

Wyświetli się komunikat w którym wybieramy:

  • datę dokonanej płatności częściowej
  • wybieramy rachunek bankowy jeżeli płatność była zrobiona przelewem lub kasa jeżeli gotówką
  • podajemy kwotę płatności
  • możemy dodać własną uwagę 
  • możemy również zaznaczyć informację, aby pomniejszyć kwotę do zapłatę na dokumencie

 Gdy wybierzemy wszystkie opcję wciskamy przycisk „Tak”.

W „Specyfikacji dokumentu: Faktura” w polu „Informacje o dokumencie” ukaże się  informacja o dokonaniu płatności częściowej. 

Dodatkowo w rejestrze sprzedaży przy fakturze dla której dokonano płatności częściowej będzie widniała informacja o płatności.

Płatności częściowe dla dokumentów zakupowych

W przypadku dokumentów zakupowych, jeżeli chcemy wpłacić część kwoty za daną fakturą sytuacja wygląda analogicznie jak w dokumentach sprzedażowych.

Z rejestru dokumentów kosztowych wybieramy fakturę dla której chcemy wykonać płatność częściową.

W „Specyfikacji dokumentu kosztowego” w polu „Informacja o dokumencie” wciskamy przycisk „dodaj wypłatę”.

W wyświetlonym komunikacie wybieramy:

  • datę wypłaty
  • konto bankowe lub kasę w przypadku płatności gotówką
  • podajemy kwotę
  • może wpisać własne uwagi

Po wybraniu wszystkich opcji wciskamy przycisk „Tak”

Podobnie jak w dokumentach sprzedażowych w polu „Informacje o dokumencie” pojawi się informacja o dokonanej wpłacie.

Dodatkowo w rejestrze kosztów przy fakturze dla której dokonano płatności częściowej również będzie widniała informacja o płatności.

Wystawianie dokumentów sprzedażowych z płatnością inną niż przelew

Wraz z nową funkcjonalnością w BizIn pojawiła się możliwość automatycznego dodawania dokumentu KP w dokumentach sprzedażowych jeżeli płatność za wystawiony dokument jest dokonywana inną płatnością niż przelew terminowy. 
Żeby włączyć automat przechodzimy do „moje konto” => „konfiguracja”, następnie w zakładce „Kasa/Bank” zaznaczamy opcję „Auto. kasa/bank w dokumentach z formą płatności różną od przelewu”.

Od tej pory wystawiając dokument sprzedażowy w widoku „Edycja dokumentu: Faktura” w zakładce „Płatności” będzie możliwe dodanie dokumentu KP potwierdzającego dokonanie płatności oraz jego wydrukowanie. 

W rejestrze sprzedaży przy wystawionej fakturze również będzie się znajdowała informacja o dodanym dowodzie wpłaty. 

Wystawianie dokumentów kosztowych z płatnością inną niż przelew 

Podczas wystawiania dokumentów kosztowych, których płatność będzie inna niż przelew terminowy w widoku "Edycja dokumentu kosztowego" zakładce „Płatności” pojawi się informacja o dokonanej płatności za fakturę.

  

Również w rejestrze kosztów będzie widniała odpowiednia informacja. 

Opinie naszych klientów

37 031
zadowolonych
klientów

BizIn.pl