Propozycja

Integracja z BaseLinker.com

03 czerwiec 2019, 14:20 Poniedziałek
Integracja z BaseLinker.com limit_size

Integracja Bizin (systemu do fakturowania i magazynu) z BaseLinker umożliwia między innymi:

 • wystawienie faktur na podstawie zamówień lub faktur w BaseLinker,
 • synchronizację magazynu podczas sprzedaży (po numerach SKU),
 • synchronizację magazynów podczas dostawy towarów,
 • odczytanie z BaseLinker pełnych danych o zamówieniach i fakturach,
 • filtrowanie zamówień po ich statusie,

Wprowadzenie

BaseLinker.com udostępnia możliwość integracji z zewnętrznymi systemami poprzez interfejs API. Daje to szerokie możliwości współpracy systemów np. takich jak Bizin - program do faktur i magazynu.

Dzięki Bizin i jego wbudowanym mechanizmom można szybko na podstawie zamówień lub faktur w Baselinker.com wystawić fakturę. Każdy w ten sposób wystawiony dokument zdejmuje ze stanu (po kodzie SKU) w programie Bizin towar odpowiadający sprzedanemu produktowi .

Dzięki temu ilości towarów na magazynie zawsze odpowiadają faktycznym. Dodatkowo integracja potrafi synchronizować ilości towarów na magazynie z Bizin do BaseLinker. Poniżej przedstawiamy opis krok po kroku współpracy obu systemów.

BaseLinker.com to system do wystawiania i zarządzania z jednego miejsca wieloma aukcjami jednocześnie w różnych serwisach: Allegro, Amazon czy eBay. Umożliwia on również integracje z innymi systemami między innym poprzez interfejs API.

Połączenie Bizin z Baselinker poprzez token API

W celu połączenia integracji Bizin z Baselinkerem konieczne jest posiadanie Tokena API. W tym celu należy zalogować się do systemu Baselinker i przejść w miejsce: "Moje konto => API" a następnie skopiować do schowka: "Token API".

Następnie w systemie Bizin przechodzimy do miejsca: "Moje konto => Konfiguracja => Dodatki i integracje" lub "Menu => Wystaw dokument => Import" i klikamy w logo BaseLinkera.

Powinno pojawić się okno integracji w którym wybieramy zakładkę: "Ustawienia integracji".

Do pola: "Token API" wklejamy skopiowany token a następnie po wykonaniu testu klikamy zapisz. Poprawnie przepisany token powinien zostać oznaczony zieloną ikonką.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Konfiguracja API

Integracja daje szerokie możliwości konfiguracyjne. Poniżej przedstawiamy opis wybranych parametrów:

 • "Z ilu tygodni pobierać dokum." - określa z jakiego przedziału czasu ma następować synchronizacja dokumentów z BaseLinkera.
 • "Domyślnie prezentuj" - widok dokumentów umożliwia prezentowanie zarówno zamówień jak i faktur, tym parametrem decydujemy jaki widok powinien być domyślny.
 • "Magazyn sprzedaży" - decydujemy jaki magazyn powinien być przeszukiwany w celu dodania towaru do dokumentu sprzedaży. Towar w Bizin wyszukiwany jest po kodzie: SKU.
 • "Pozycja z podanym SKU musi zostać znaleziona w magazynie" - parametr ten uzupełnia poprzedni i dzięki niemu można zadecydować co zrobić jeśli towar nie zostanie znaleziony w magazynie.
 • "Znacznik" - pojawi się tylko w przypadku gdy w miejscu: "moje konto => słowniki => Znaczniki dokumentów" dodany jest przynajmniej jeden znacznik. Dzięki niemu można w prosty sposób oznaczyć w systemie dokumenty. Dodatkowo jeśli zaznaczony jest w konfiguratorze parametr: "Odrębna numeracja dla dokumentów zaliczkowych" można dodać oddzielny szereg numeracyjny dla dokumentów z BaseLinker.

Widok zamówień

W zależności od prezentowanych dokumentów mamy dwa możliwe widoki. Pierwszy to zamówienia pobrane poprzez API.

Po zaznaczeniu zamówień i wciśnięciu przycisku: "Wystaw dokumenty sprzedaży" zostaną wystawione dokumenty sprzedaży zgodnie z konfiguracją.

Po wystawieniu dokumentów są one widoczne w widoku zamówień jako zielona ikona PDF. Uniemożliwia to wystawienie dwóch dokumentów do jednego zamówienia oraz porządkuje widok dając pogląd na realizację zleceń.

Widok faktur

Kolejnym widokiem pobranych z BaseLinker poprzez API dokumentów jest widok faktur.

Jest on podobny do widoku zamówień i umożliwia przeniesienie wystawionych faktur w BaseLinkerze do Bizin. Umożliwia to natychmiastowe synchronizowanie stanów magazynowych, które przy każdym przeniesionym dokumencie dodają do niego znaleziony po kodzie SKU produkt z magazynu.

Podgląd zamówienia

Zarówno w widoku Zamówień jak i Faktur po kliknięciu na numer zamówienia możemy pobrać szczegółowe dane dotyczące konkretnego zamówienia.

Synchronizacja magazynów - eksport towarów

Funkcjonalność ta umożliwia synchronizacje stanów magazynowych pomiędzy magazynem w Bizin a BaseLinker. Dzięki tej funkcjonalności system odszukuje wszystkie towary w wybranym magazynie BaseLinker a następnie aktualizuje ich ilości zgodnie ze znalezionymi w magazynie Bizin.

Eksport faktur z BaseLinker.com w formacie XML

Żeby wykonać eksport faktur lub zamówień z systemu BaseLinker.com w pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto. Po poprawnej autoryzacji w bocznym menu przechodzimy do miejsca "Manager Zamówień" => "Faktury".

Z górnego menu wybieramy "Rejestr sprzedaży".  

Zostajemy przeniesieni do okna "Rejestr sprzedaży - Faktury". W oknie tym mamy do wyboru kilka opcji eksportu faktur takich jak:

 • Rodzaj daty - data wystawienia faktur lub data sprzedaży
 • Zakres dat - od kiedy do kiedy mają zostać wyeksportowane faktury
 • Seria numeracji - domyślna dla faktur lub korekt
 • NIP - wszystkie faktury, faktury z podanym NIPEM lub faktury bez NIPU
 • Waluta - w jakiej walucie mają zostać wyeksportowane faktury
 • Kraj (kod) - kodu kraju w jakim języku mają zostać wyeksportowane faktury

W następnym polu "Format eksportu" wybieramy XML, wciskamy przycisk "Generuj" i zapisujemy plik na komputerze.

Import dokumentów do systemu BizIn

Aby dokonać importu dokumentów należy z bocznego menu wybrać „Sprzedaż/wystaw dokument”, a następnie przejść do zakładki „Import z pliku” gdzie wskazujemy plik w formacie XML zapisany na komputerze.

Jeżeli dokument został poprawnie wgrany, zostaniemy przeniesieni do nowego okna „Import dokumentów do rejestru sprzedaży”.


 

Informacje o pliku

Podany jest format oraz ilość importowanych dokumentów.

Opcje importu

W tym oknie możemy wybrać różne ustawienia dotyczące importu naszych dokumentów. Możemy wybrać format do jakiego mają zostać zaimportowane dokumenty (faktura, pro forma, paragon). Jeżeli nasz kontrahent posiada VAT-UE to zaznaczając opcję „Odwrotne obciążenie” do każdego dokumentu zostanie dodana odpowiednia adnotacja o zastosowaniu procedury odwrotnego obciążenia.
Możemy tu także wybrać sposób numeracji dokumentów - numeracja zgodna z dokumentem źródłowym lub automatyczna numeracja. Do wyboru jest również data – zgodna z dokumentem lub import z dniem dzisiejszym. W polu dodatkowe parametry możemy zachować płatność, która została wystawiona na dokumentach lub zdefiniować nową np. płatność gotówką lub przelewem. Do wyboru jest również język w jakim mają zostać zaimportowane dokumenty.

 • Polski
 • Polsko-Angielski
 • Angielski
 • Polsko – [automat] – system sam zdefiniuje język w jakim został wystawiony dokument
 • [automat]  


Lista znalezionych dokumentów

Wyszczególnione są tu wszystkie dokumenty oraz waluta w jakiej zostały wystawione. Możemy tu również odznaczyć dokumenty których nie chcemy dodać do systemu.

Po wyborze wszystkich ustawień wciskamy przycisk „Importuj zaznaczone dokumenty”.


Po prawidłowo wykonanym imporcie dokumenty zostaną dodane do rejestru sprzedaży z odpowiednimi oznaczeniami waluty, języka i terminu płatności.

Integracja z magazynem

W pliku wymiany znajduje się również informacja o numerze SKU (ang. stock keeping unit). Jest to identyfikator służący do zarządzania towarem. Pomaga lokalizować i zarządzać produktami na magazynie. Numer ten może służyć automatowi importującemu, jako wskaźnik na towar w magazynie Bizin. Jeśli w pliku jest podany SKU (pole: item_sku) system próbuje odnaleźć po dostępnych numerach: PN, EAN wskazany towar a następnie zdejmuje go z magazynu do dokumentu sprzedaży według zdefiniowanej kolejności: FIFO lub LIFO.

Jeśli produkt nie zostanie znaleziony na magazynie, zostanie dodana pozycja typu: "dowolny wpis", bez skojarzenia z magazynem.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl