Propozycja

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

05 luty 2020, 14:54 Środa
Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą może czasowo utracić płynność finansową, co wiąże się z brakiem środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. W takim przypadku polskie ustawodawstwo przewiduje tymczasowe zawieszenie działalności.  Kiedy i kto może zatem dokonać takiego zawieszenia?

Zawieszenie działalności

Warunki możliwego zawieszenia działalności gospodarczej są szczegółowo uregulowane w ustawie Prawo przedsiębiorców. Według ustawy przedsiębiorca może zawiesić działalność jeżeli nie zatrudnia on żadnych pracowników lub zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej 


W przypadku chęci zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi ten fakt zgłosić na formularzu CEIDG-1, w którym musi podać datę zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.  Co istotne, według ustawy Prawo przedsiębiorców zawieszenie działalności jest bezterminowe, jednak okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. Oznacza to od przedsiębiorcy zależy, kiedy dokona wznowienia działalności. 

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Zawieszenie działalności spółek

Zawieszenie działalności spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe, gdy zostają spełnione warunki z art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz jeżeli wspólnicy sporządzą uchwałę o zawieszenie działalności i złożą ją wraz z wnioskiem o zawieszenie działalności do sądu. Okres zawieszenia dla spółek wynosi od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności - obowiązki podatkowe

Przedsiębiorca w momencie złożenia wpisu o zawieszenie działalności zostaje również zwolniony z czynności publicznoprawnych takich jak składanie deklaracji VAT, wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy czy zobowiązania ZUS za okres, w którym działalność była zawieszona.

W przypadku podatku dochodowego, jeśli działalność nie zostanie odwieszona do końca roku podatkowego, to przychód np. ze zbycia środków trwałych należy wykazać w zeznaniu rocznym. Natomiast jeśli działalność zostanie odwieszona jeszcze w ciągu roku, to zaległe zaliczki na podatek dochodowy należy wyliczyć na dzień wznowienia działalności.

W momencie zawieszenia działalności przedsiębiorca powinien także zaprzestać wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością. Ustawodawca określił w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców pewne wyjątki, które odbiegają od zakazu i należą do nich:

 • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów
 • sprzedaż własnych środków trwałych i wyposażenia
 • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa

Zawieszenie działalności - VAT

Zgodnie z ustawą o VAT czynny podatnik VAT w czasie zawieszenia działalności nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za okresy, których to zawieszenie dotyczy. Jednak istnieją pewne wyjątki, dla których zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:

 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem
 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego

Oznacza to, że jeśli w czasie zawieszenia przedsiębiorca wykona czynności, w których powstanie obowiązek podatkowy VAT, np. sprzedaż środka trwałego, czy dokona transakcji Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów to będzie zobowiązany do złożenia deklaracji VAT według zasad ogólnych.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl