Promocja

Zmiany w formie dostarczania PIT-11 przez płatników do Urzędu Skarbowego

20 styczeń 2020, 14:54 Poniedziałek
Zmiany w formie dostarczania PIT-11 przez płatników do Urzędu Skarbowego limit_size

W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, które narzucają płatnikom obowiązek dostarczenia formularza PIT-11 do urzędów skarbowych do końca stycznia danego roku za rok poprzedni jedynie w formie elektronicznej. Deklaracje dostarczone w formie papierowej nie zostaną przyjęte i przetworzone przez urząd skarbowy. 

Przekazanie PIT-11 przez płatnika do Urzędu Skarbowego

W terminie do 31 stycznia 2020 roku płatnicy zobowiązani są przesłać wypełnione deklaracje w formie elektronicznej do urzędu skarbowego. Natomiast do końca lutego 2020 roku pracodawcy przesyłają PIT do pracowników, zatem termin ten pozostał bez zmian.

Deklarację PIT-11 muszą otrzymać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak również ci którzy wykonują usługi w oparciu o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub pobierają różnego rodzaju diety, zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczenia z Funduszu Pracy lub stypendia naukowe.

Wypełnienie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mają możliwość skorzystania z rozliczenia PIT przez Krajową Administrację Skarbową . Wówczas wypełnieniem zeznania podatkowego zajmie się KAS, która elektronicznie udostępni na portalu podatkowym wypełnione formularze PIT-37 i PIT-38.

Ta forma rozliczenia została utworzona w szczególności dla podatników, którzy rozliczają się samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub tak jak rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane: przekazane przez podatnika w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym, dane znajdujące się w rejestrach urzędów skarbowych i innych rejestrach państwowych, np. ZUS czy PESEL.

Podatnicy nie są zobowiązani do realizacji powyższej formy rozliczenia podatkowego i mogą wypełnić formularz PIT-37 czy PIT-38 samodzielnie.

Opinie naszych klientów

38 211
zadowolonych
klientów

BizIn.pl