Propozycja

Kto może złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT?

09 styczeń 2020, 14:38 Czwartek
Kto może złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT podatnicy wyrejestrowani z rejestru podatników VAT, na podstawie złożonego wniosku mogą zostać przywróceni bez konieczności składania wniosku rejestracyjnego.

Kiedy istnieje możliwość wykreślenia z rejestru VAT?

W myśl artykułu 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, urząd może dokonać automatycznego wykreślenia podatnika z rejestru VAT jeżeli:

 • podatnik nie istnieje
 • urząd nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem
 • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu, lub organu kontroli skarbowej
 • istnieje przypuszczenie, że podatnik może prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
 • podatnik nie złożył deklaracji VAT za 3 kolejne miesiące lub za jeden kwartał zgodnie z obowiązkiem
 • podatnik składał zerowe deklaracje VAT przez okres 6 kolejnych miesięcy lub dwóch kolejnych kwartałów
 • podatnik wystawiał faktury sprzedaży lub korygujące, dokumentujące czynności faktycznie niedokonane
 • urząd miał podstawy przypuszczać, że dostawcy i nabywcy biorący udział w dostawie towaru lub usługi nie rozliczają się rzetelnie z podatków, narażając skarb państwa na uszczuplenie

W większości przypadków ponowna rejestracja jest możliwa na podstawie złożonego wniosku VAT-R, jednakże w niektórych sytuacjach wystarczy złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT.

Kiedy można złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT?

Od 1 września 2019 roku podatnicy, którzy zostaną wykreśleni z rejestru VAT mogą zostać przywróceni do rejestru VAT bez konieczności ponownej rejestracji. Aby skorzystać z takiej możliwości, muszą oni:

 • złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT czynnego
 • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przywrócenie zarejestrowania złożyć wszystkie brakujące deklaracje VAT
 • udowodnić, że prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością opodatkowaną. W przypadku wysyłania pustych deklaracji konieczne jest dodatkowo potwierdzenie, że jest to wynikiem specyfiki prowadzonej działalności

Podatnik, który złoży wniosek po upływie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru VAT, nie będzie mógł skorzystać z przywrócenia do rejestru VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Co trzeba dołączyć do wniosku rejestracyjnego?

Do składanego wniosku podatnik musi dołączyć zaległe deklaracje VAT, ewidencję sprzedaży i zakupu za wskazane okresy celem potwierdzenia prowadzenia działalności opodatkowanej oraz potwierdzenie zapłaty zobowiązania wynikającego z zaległych deklaracji VAT wraz z ewentualnymi odsetkami. Podatnik wniosek musi przesłać pocztą lub złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wykreślenia z rejestru VAT.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl