Zalóz darmowe konto w kilka sekund!
Po zakonczeniu testów mozesz zrezygnowac bez zadnych konsekwencji

Testuj oferte Premium
bez zadnych zobowiazan
Oferta Basic
jest darmowa na zawsze!
konto za darmo
Testuj oferte Premium
bez zadnych zobowiazan
Niezbędnik przedsiębiorcy
www.bizin.pl /Niezbednik-przedsiebiorcy

Kasy fiskalne w 2013 r. Zasadność wprowadzenia limitu.

09:51 Poniedziałek, 10 wrzesień 2012
main_art_img

Interpelacja nr 7681 do ministra finansów w sprawie prac nad rozporządzeniem obniżającym limit obrotów przy wprowadzaniu kas fiskalnych do 20 tys. zł

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

 

Resort finansów pracuje nad rozporządzeniem obniżającym w 2013 r. do 20 tys. zł limit obrotów, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Regulacja ta jest kolejnym krokiem do wypełnienia dyspozycji zawartej w ustawie o VAT, zgodnie z którą wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych powinni dokumentować obroty za pomocą kas fiskalnych. Zwolnienia z tego obowiązku są stopniowo redukowane, a projektowane rozporządzenie konsekwentnie zawęża zakres stosowanych dotychczas ulg.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę Pana o odpowiedź na pytania:

1. Ile, według ministerstwa, wpłynie pieniędzy do Skarbu Państwa po wprowadzeniu kas fiskalnych w firmach, gdzie limit obrotów wynosi minimum 20 tys. zł?
2. Kto będzie przedmiotowo zwolniony z obowiązku stosowania kas fiskalnych?
3. Czy ministerstwo posiada informację, ile firm wykorzystuje obecny limit do ukrywania rzeczywistych obrotów i tym samym unikania stosowania kas fiskalnych do rejestrowania obrotu?

Poseł Adam Rybakowicz

Warszawa, dnia 27 lipca 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7681 w sprawie prac nad rozporządzeniem obniżającym limit obrotów przy wprowadzaniu kas fiskalnych do 20 tys. zł

Szanowna Pani Marszałek! 

Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2012 r., znak: SPS-023-7681/1, interpelację pana posła Adama Rybakowicza w sprawie prac nad rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, uprzejmie informuję.

Problematyka stosowania przez podatników kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego regulowana jest przez art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie z art. 111 ust. 1 ww. ustawy obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Działając w oparciu o delegację wynikającą z art. 111 ust. 8 ww. ustawy, minister finansów może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych grup podatników oraz niektórych czynności, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotów. Korzystanie w latach 2011-2012 ze zwolnień z obowiązku stosowania kas reguluje rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

W projektowanym akcie prawnym zrównano do 20 000 zł limit obrotu z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ww. ustawy dla podatników kontynuujących i rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług. Skutki budżetowe wprowadzenia tej zmiany są trudne do oszacowania, gdyż brak jest danych pozwalających na precyzyjne określenie, jaka liczba podmiotów prowadzi sprzedaż tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ile kas każdy z podmiotów będzie obowiązany zakupić, a przede wszystkim w jakim stopniu (w ujęciu kwotowym, procentowym) zobligowanie podatnika do stosowania kasy wpłynie na zmniejszenie ukrywania przez niego rzeczywistych obrotów.

Szacuje się jednak, że obniżenie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących spowoduje objęcie obowiązkiem stosowania kas rejestrujących od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy podmiotów.

Podkreślenia wymaga, że skutków obejmowania nowych podatników obowiązkiem stosowania kas rejestrujących w wyniku obniżania limitu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z tego obowiązku nie można ograniczać tylko do wpływów/strat budżetu państwa w ich wymiernym charakterze. Proponowane w projekcie zmiany mają bowiem na celu zwiększenie rzetelności w prowadzeniu przez podatników ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz wspomagają kontrolę podatkową. Ponadto prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zapewnia ochronę interesów ekonomicznych konsumenta. Dokumentowanie transakcji nabycia towarów i usług paragonem fiskalnym daje nabywcy możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowości przebiegu tej transakcji (prawidłowa wartość sprzedaży, zastosowana stawka podatku, kwota tego podatku zawarte na paragonie), a także dochodzenie swoich praw z tytułu reklamacji.

W projektowanym rozporządzeniu, które reguluje zakres zwolnień na okres po 31 grudnia 2012 r., utrzymano generalnie katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jaki obowiązuje w ww. rozporządzeniu ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. W projekcie tym nie przewidziano jedynie, dotychczas stosowanych, zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy.

Odnosząc się natomiast do zapytania pana posła o informację dotyczącą ilości firm wykorzystujących obecny limit do ukrywania rzeczywistych obrotów, uprzejmie informuję iż Ministerstwo Finansów nie posiada danych statystycznych w tym zakresie. Szacowanie strat budżetu państwa w związku z ukrywaniem dochodów w przypadku niestosowania kas rejestrujących przez podatników jest utrudnione, gdyż stosowna analiza musiałaby obejmować jednakowe podmioty. Dodatkowo należałoby uwzględnić sytuację gospodarczą podmiotów w poszczególnych okresach badawczych.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Jacek Dominik

Źródło:

Interpelacja nr 7681 do ministra finansów. Data ogłoszenia: 30-08-2012 -posiedzenie nr 20

Opinie naszych Klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty.
Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

Bardzo prosty i przyjazny interfejs. I co najważniejsze wszystko jest online.

Prosty, łatwy i przyjazny system z dostępem z każdego urządzenia (telefon, tablet, komputer). Nie martwię się o przechowywanie danych.

System działa intuicyjnie i niezawodnie. Praca na nim to czysta przyjemność.

Prosty w obsłudze, wszędzie dostępny. Posiada wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia firmy. Wystawiaj, pobieraj, wysyłaj, generuj - wszystko po jednym kliknięciu jest w systemie BizIn.pl. Intuicyjny interfejs pozwala w łatwy sposób zadbać o dokumenty w firmie.

Korzystam z programu od ponad rok i jestem bardzo zadowolony. Łatwa obsługa, dobrze działający interfejs. Polecam!

Profesjonalny system. Szczerze polecam.

28 198
zadowolonych klientów

Dane kontaktowe

+48 725 060 408 - Biuro Obsługi Klienta biuro@bizin.pl - Kontakt e-mail

Dane adresowe

BizIn Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce NIP: 657-28-39-511, KRS: nr 0000341341 Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Pomoc techniczna

Telefon: +48 725 060 408 E-mail: biuro@bizin.pl FAQ: Pytania i odpowiedzi
Loading...

Wypróbuj pakiet Premium bez żadnych zobowiązań przez cały miesiąc