Propozycja

Zmiany w KSeF od 1 września 2023 roku

22 sierpień 2023, 18:24 Wtorek
Zmiany w KSeF od 1 września 2023 roku limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest obecnie dobrowolnym systemem dla podatników, jednakże Ministerstwo Finansów pracuje już, aby ułatwić przygotowanie podatników do obowiązkowego wystawiania faktur w KSeF. Z dniem 1 września 2023 roku zostanie wdrożona nowa struktura faktury elektronicznej. Jakie zmiany będzie zawierać nowa struktura? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl.

Zmiany w KSeF od 1 września 2023

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) doprecyzowuje kwestie, których nie obejmowała struktura FA(1). FA(2) obejmie zmiany, które są widoczne bezpośrednio w schemacie XML faktury ustrukturyzowanej. Modyfikacje, jakie zawiera nowa struktura faktury elektronicznej to m.in.:

 • zmiana kodu oraz wariantu schematu w XML z FA(1) na FA(2) 
 • zmiana prezentacji danych dotyczących adresów sprzedawcy oraz nabywcy;
 • określenie w polu TKwotowy dokładnego wzorca wartości, a także umożliwienie wskazania cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku w polu TKwotowy2;
 • zmiana w polu NumerKSeF struktury numeru nadawanego przez KSeF po prawidłowym przetworzeniu faktury;
 • dodanie nowego pola NrWiersza, które pozwoli na wskazanie w elemencie schematu DodatkowyOpis danych dotyczących poszczególnych pozycji faktury;
 • dodanie w polu TNrVatUE odrębnego rodzaju numeru identyfikacyjnego dla kontrahentów unijnych;
 • usunięcie pola TNrRBZagr dotyczącego rachunku bankowego zagranicznego;
 • zmiana zakresu pola TNrNRB dotyczącego rachunków bankowych, tak aby w polu tym podatnik mógł wskazać zarówno rachunek krajowy, jak i zagraniczny;
 • opcjonalne wskazanie kodu SWIFT w polu NrRBPL;
 • dodanie pola OpisRachunku, które umożliwia wskazanie dodatkowych danych dotyczących rachunku bankowego;
 • w polu TPodmiot zmiana sposobu prezentacji danych identyfikujących podmioty występujące na fakturze – wspomniane wprowadzenie odrębnego rodzaju numeru identyfikacyjnego, które składa się z odrębnych pól na wskazanie kodu kraju oraz samego numeru identyfikacyjnego;
 • dodanie pola IDnabywcy, którego celem jest identyfikacja skorygowanych danych nabywców, jeśli na fakturze występuje ich wiele;
 • ograniczenie w polu WZ do 1000 numerów dokumentów magazynowych WZ związanych z fakturą;
 • dodanie pola KursWalutyZ, które służy do określenia kursu waluty zastosowanego do wyliczenia kwoty podatku VAT, jeśli faktura walutowa dokumentowała jedną zaliczkę otrzymaną w tej samej dacie;
 • zmiana w polu P_19 konstrukcji elementu dotyczącego sprzedaży dokonywanej przez podatników zwolnionych, gdzie należy wskazać podstawę zwolnienia z VAT;
 • dodanie w polu DaneFaKorygowanej elementów dotyczących faktur pierwotnych wystawionych poza KSeF;
 • umożliwienie w polu P_15ZK dedykowanego dla korekt faktur zaliczkowych lub rozliczeniowych wskazania stanu kwoty zaliczki lub pozostałej kwoty do zapłaty w stanie sprzed korekt;
 • zmiana w polu KursWalutyZK, która powiązana jest z polem P_15ZK, gdzie możliwe jest wskazanie kursu waluty dla kwot zaliczki dla stanu przed korektą – tym samym usunięcie pola dotyczącego kursu na poziomie faktury zaliczkowej;
 • zmiana w polu FaWiersze dotyczącym danych na fakturach korygujących w zakresie wskazania danych przed/po – dodano w tym elemencie pole znacznika stanu przed;
 • usunięcie pola LiczbaWierszyFaktury i FaWiersz w zakresie sum kontrolnych;
 • umożliwienie wskazania w polu P_10 rabatów, które zostały uwzględnione na fakturach wystawionych od kwot brutto;
 • dodanie pola P_11Vat, które umożliwia wskazanie kwoty podatku VAT zgodnie z art. 106e ust. 10 ustawy o VAT.

Cel wprowadzenia KSeF

MF podaje, że wejście w życie obowiązkowego KSeF przyczyni się do efektywniejszej walki z oszustwami podatkowymi. Poza korzyściami na gruncie uszczelniania systemu podatkowego KSeF ma również przynieść profity podatnikom takie jak:

 • zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji – faktury będą przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat;
 • zwolnienie z obowiązku przekazywania plików JPK_FA na żądanie urzędu;
 • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku VAT z 60 do 40 dni;
 • jednolity format faktury elektronicznej taki sam dla wszystkich
 • komunikacja w czasie rzeczywistym
 • większa automatyzacja procesów fakturowania i księgowania oznaczająca skrócenie czasu na formalności przy rozliczeniach oraz zmniejszenie podatności na błędy przy wystawianiu faktur;
 • możliwość pobierania faktur kosztowych z systemu KSeF bez konieczności posiadania faktury w formie papierowej

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl