Propozycja

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku

17 wrzesień 2020, 14:37 Czwartek
Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku limit_size

15 września 2020 bieżącego roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. 

Wzrost wynagrodzenia za pracę 

W przyjętym przez polski rząd rozporządzeniu można przeczytać, że:

  • wynagrodzenie minimalne w 2021 roku wyniesie 2800 zł (około 2061,67 zł na rękę)
  • minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł

Zgodnie z powyższym minimalne wynagrodzenie w 2021 r. będzie stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. W porównaniu do obecnych stawek:

  • wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 200 zł brutto
  • a minimalna stawka godzinowa o 1,30 zł brutto

Podwyżka wynagrodzenia to również większe koszty dla pracodawcy. Całkowity koszt zatrudnienia wzrośnie o około 241 zł. 

Opinie naszych klientów

41 351
zadowolonych
klientów

BizIn.pl