Propozycja

Jakie są limity w przypadku transakcji gotówkowych?

19 maj 2020, 15:01 Wtorek
Jakie są limity w przypadku transakcji gotówkowych? limit_size

Dokonując transakcji gotówkowych, należy szczególną uwagę przykładać do limitów które obowiązują w tego typu transakcjach. W dzisiejszym artykule w Bizin.pl przyjrzymy się dokładnie limitom w transakcjach gotówkowych. 

Limit płatności gotówką

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w przypadku gdy:

  • stroną transakcji, jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówką, wynoszący 15 000 złotych przy czym stronami transakcji muszą być przedsiębiorcy. Jeśli transakcja dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, to limit ten nie ma zastosowania.

Limit ten dotyczy całej transakcji, a nie pojedynczej płatności. Nawet jeśli z dostawcą została ustalona płatność ratalna lub w formie zaliczek, to sposób uiszczenia zapłaty powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji (kwoty brutto). Jeśli więc łączna wartość transakcji przekracza 15 000 zł, to w celu ujęcia tego wydatku w kosztach nie może on zostać uregulowany gotówką.

Limit płatności gotówką - konsekwencje nieprzestrzegania


W myśl z art. 22p ust. 2 ustawy o PIT jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek o wartości powyżej 15 000 zł opłacony gotówką, będzie wówczas zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększenia przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie również, gdy faktura kosztowa ma wartość powyżej 15 000 złotych, a została w połowie opłacona gotówką, a drugą połowę uregulowano przelewem z rachunku bankowego.

Opinie naszych klientów

43 943
zadowolonych
klientów

BizIn.pl