Propozycja

Rozliczanie metodą kasową - to warto wiedzieć

15 kwiecień 2020, 15:36 Środa
Rozliczanie metodą kasową - to warto wiedzieć limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Metoda kasowa polega na ujmowaniu kosztów według daty ich poniesienia. Z metody tej mogą korzystać firmy, które posiadają status małego podatnika, czyli te, które nie przekraczają rocznego limitu sprzedaży w kwocie 1,2 mln euro. 

Czym jest data poniesienia kosztu?

Przy stosowaniu metody kasowej za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia dokumentu. Jednak uproszczenie to nie dotyczy wszystkich wydatków. Wyjątek stanowią zaliczki wpłacane na podatek dochodowy oraz wypłacane wynagrodzenia oraz składki ZUS. Tego typu wydatki muszą być księgowane w dacie ich faktycznej zapłaty. 

Metoda kasowa, a rozliczanie VAT

W metodzie kasowej należy podatek VAT rozliczany jest w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta. Przed tym terminem nie ma obowiązku ujmowania go w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz rejestrach VAT. Ta sama zasada dotyczy faktur zakupowych, a więc podatek naliczony można odliczyć w faktycznej dacie, w której przypada data płatności.

Zazwyczaj metoda kasowa oznacza, że obowiązek podatkowy jest związany z zapłatą za towar czy usługę. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Otóż VAT trzeba rozliczyć, bez względu na zapłatę, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  • transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT
  • minęło 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Metoda kasowa przy zakupie

Jeśli chodzi o podatek VAT naliczony od zakupu towarów lub usług, można go odliczyć dopiero po zapłaceniu faktur. Jeśli faktura została zapłacona w części, to przysługuje prawo do odliczenia VAT-u tylko od tej opłaconej części.

Metoda kasowa - deklaracja VAT

Faktury sprzedaży i zakupu są wykazywane w rejestrach VAT, deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za okres, w którym dokonana lub otrzymano zapłatę.

Jeśli uregulowana została tylko część kwoty, wówczas w deklaracji wykazywana jest tylko faktycznie opłacona część. Pozostała wartość wykazywana jest po uregulowaniu zaległości. W wyniku takiego działania jedna faktura może zostać wykazana w częściach na kilku deklaracjach VAT-7.

Plusy i minusy metody kasowej

Rozliczanie metodą kasową jest korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z długimi terminami płatności. Jest także opłacalne dla nowych działalności w sytuacji, gdy przedsiębiorca jeszcze nie jest w stanie określić terminu wpływu należności lub gdy spodziewa się ich opóźnień.

Do minusów należy zaliczyć to, że rozliczając VAT metodą kasową trzeba śledzić terminy zapłaty przez klienta. Pilnować kiedy dana faktura została zapłacona, a która jeszcze nie. Jest to jeszcze bardziej problematyczne, gdy klient nie zapłaci lub nie uiści całej zapłaty jednorazowo, gdyż wtedy fakturę rozlicza się wielokrotnie.

Metoda kasowa w BizIn.pl

System BizIn przystosowany jest do obsługi firm różnego typu, a jedną z kategorii przedsiębiorców mogących użytkować program jest mały podatnik. Więcej informacji o tym jak wystawiać fakturę VAT metodą kasową znajdziesz w artykule „Jak wystawić fakturę dla małego podatnika rozliczającego się metodą kasową?

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl