Propozycja

Projekt Slim VAT 2

02 czerwiec 2021, 14:17 Środa
Projekt Slim VAT 2 limit_size

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, czyli tzw. pakiet SLIM VAT 2.

 Projektu SLIM VAT 2

Rząd chce w dalszym ciągu upraszczać rozliczanie podatku od towarów i usług, dlatego przygotował tzw. pakiet Slim VAT 2. Nowe rozwiązania mają na celu zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Najważniejsze nowości w pakiecie SLIM VAT 2

  • Umożliwiono podatnikowi, rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonanie korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku,
  • Ułatwiono odliczenie VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej - 100% odliczeń od wydatków na samochody poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy,
  • Umożliwiono odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzono liczbę okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
  • Dopuszczono – opcjonalnie – możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
  • Uregulowano kwestie uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
  • Umożliwiono wydanie zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty,
  • Umożliwiono przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Nowe rozwiązania zawarte w Slim VAT 2 mają wejść w życie od 1 października 2021 roku z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach

Opinie naszych klientów

43 943
zadowolonych
klientów

BizIn.pl