Propozycja

Deklaracja złożona po terminie a zwrot VAT - czy jest możliwe?

19 październik 2022, 13:59 Środa
Deklaracja złożona po terminie a zwrot VAT - czy jest możliwe? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Czynny podatnik VAT chcący uzyskać zwrot podatku VAT musi złożyć deklarację podatkową z wykazem podatku naliczonego do zwrotu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których podatnik złoży deklarację po ustawowym terminie. Jaki jest w takim przypadku terminu zwrotu podatku? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Deklaracja JPK_V7 - terminy składania 

Każdy podatnik co do zasady musi złożyć deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Możliwe jest również składanie deklaracji kwartalnych w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklarację kwartalną mogą składać:

  • mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową;
  • mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej po zawiadomieniu naczelnika US
  • podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro.

Podatnik, który nie złoży w terminie deklaracji podatkowej, nie może w tym zakresie skorzystać z instytucji przywrócenia terminu określonej Ordynacji podatkowej. Podatnik, który nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
Od powyższej odpowiedzialności można jednak uchronić się poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu.

Deklaracja złożona po terminie – zwrot VAT

Zgodnie z ustawą VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
Podstawowy termin zwrotu różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeśli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. Obowiązujący przepis wskazuje zatem, że 60-dniowy termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. W konsekwencji decyduje data złożenia deklaracji, a nie ustawowy termin na złożenie deklaracji określony w ustawie VAT.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl