Propozycja

Nowe limity w transakcjach gotówkowych od 1 stycznia 2024 roku

30 wrzesień 2022, 14:53 Piątek
Nowe limity w transakcjach gotówkowych od 1 stycznia 2024 roku limit_size

Wraz z początkiem 2024 roku zmianie ulegnie limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców z 15 000 do 8 000 złotych. Zostanie również wprowadzony limit do 20 000 złotych dla płatności gotówkowych dla konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcami. Powyżej tych limitów trzeba będzie dokonywać płatności bezgotówkowych za pośrednictwem rachunków płatniczych. 

Limit płatności gotówką dla przedsiębiorców w 2022 roku

Aktualnie limit transakcji gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wynosi 15 000 zł. Wynika to z art. 19 ustawy z 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

Nowy limit płatności gotówką dla przedsiębiorców 

Na podstawie ustawy z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega limit płatności gotówką dla przedsiębiorcy z 15 000 zł do 8000 zł. Zmiana ta oznacza, że obowiązek stosowania płatności bezgotówkowych  w transakcjach między przedsiębiorcami będzie istniał już przy transakcjach przekraczających 15 000 zł. Zmiany polegające na obniżeniu limitu płatności gotówkowych, dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 zł do 8 000 zł na celu popularyzację obrotu bezgotówkowego które jest narzędziem w zwalczaniu szarej strefy, w tym w przeciwdziałaniu tzw. praniu brudnych pieniędzy.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Skutki przekroczenia limitu płatności gotówkowych dla przedsiębiorców

Ustawa - Prawo przedsiębiorców nie przewiduje sankcji w przypadku naruszenia postanowień w zakresie nieprzestrzegania obowiązku obrotu bezgotówkowego. Jednakże nierealizowanie tego obowiązku wywołuje negatywne skutki podatkowe po stronie przedsiębiorcy, który naruszył nakaz wynikający w ww. przepisów, polegające na utracie prawa do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Limit płatności gotówką dla konsumentów 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2024 roku konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Wszystkie wyżej wymienione regulacje miały pierwotnie zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku ale przedłużono termin ich wejścia w życie o rok.

Opinie naszych klientów

44 856
zadowolonych
klientów

BizIn.pl