Promocja

Jakie są aktualnie obowiązujące stawki VAT?

16 kwiecień 2021, 14:34 Piątek
Jakie są aktualnie obowiązujące stawki VAT? limit_size

Wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani do rozliczania podatku VAT czyli naliczania podatku VAT należnego przy sprzedaży oraz mają możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu faktur VAT zakupowych. Sprzedawane towary i usługi mają odgórnie ustalone właściwe stawki VAT, których podatnik wystawiający fakturę VAT powinien przestrzegać. W dzisiejszym artykule w Bizin.pl przedstawiamy wszystko na temat stawek VAT. 

Podatek naliczany od towarów i usług

Podatek od wartości dodanej, zwany podatkiem VAT, jest podatkiem pośrednim, którym w całości obarczony został ostateczny konsument. Rozliczenie podatku polega na obliczeniu podatku należnego od czynności opodatkowanej oraz na odliczeniu podatku, który jest zawarty w cenie towarów i usług, nabywanych przez przedsiębiorcę i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przedsiębiorców podatek VAT jest teoretycznie obojętny dzięki mechanizmowi jego odliczania.

Podatek VAT jest podatkiem, który do polskiego ustawodawstwa został wprowadzony 8 stycznia 1993 r. wraz z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej kwestię podatku VAT reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stawki podatku VAT

Obowiązywanie podwyższonych stawek podatku VAT 23%, 8%, 7% i 4% przedłużono z 31 grudnia 2018 r. również 2021 rok.

Powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym jednocześnie:

  • będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników takie jak relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%.

Stawka 8% stosowana jest w odniesieniu do:

  • towarów i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy o VAT,
  • dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawka 5% stosowana jest w odniesieniu do:

  • towarów wymienionych w załączniku 10 do ustawy o VAT,  które obejmuje ona podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki
  • książki oraz czasopisma regionalne lub lokalne
  • Dodatkowa stawka 0% obejmuje m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz eksport towarów

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku - 7%.

Stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych wynosi 4%.

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

18,70% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 23%,
7,41% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 8%.

Opinie naszych klientów

39 302
zadowolonych
klientów

BizIn.pl