Propozycja

Czym jest JPK_MAG i kto musi go składać?

09 czerwiec 2021, 15:03 Środa
Czym jest JPK_MAG i kto musi go składać? limit_size

Jednolity plik kontrolny posiada wiele struktur, które są źródłem informacji dla organów skarbowych z różnych obszarów działalności gospodarczych. Jedną ze struktur pliku kontrolnego jest JPK_MAG. Czym on jest oraz kto ma obowiązek jego składania? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule na Bizin.pl 

Czym jest JPK_MAG?

JPK_MAG to plik zawierający informacje związane z prowadzonym magazynem w przedsiębiorstwie. Plik ten ma na celu weryfikację ruchów magazynowych, takich jak np. wydania sprzedanych towarów lub materiałów.

Plik JPK_MAG zawiera dane pochodzące z czterech rodzajów dokumentów magazynowych:

  • PZ – przyjęcie zewnętrzne
  • WZ – wydanie zewnętrzne
  • RW – rozchód wewnętrzny
  • MM – przesunięcie międzymagazynowe.

Kto ma obowiązek składania JPK_MAG

W odróżnieniu od pliku JPK_V7, który muszą wysyłać do MF wyłącznie czynni podatnicy VAT, plik JPK_MAG dotyczy wszystkich którzy prowadzą magazyn w programie komputerowym. Przepisy nie narzucają na podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy spółki cywilne obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej. Podatnicy jednak, np. w celu zwiększenia kontroli nad gospodarką towarową w firmie, dobrowolnie prowadzą magazyn. W związku z powyższym tacy przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia pliku JPK_MAG.

Cel składania JPK_MAG

Dodatkowe struktury JPK, które przekazywane są na żądanie urzędu, w tym struktura JPK_MAG, pozwalają na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej. Jedną z zalet plików JPK jest skrócenie czasu przeprowadzanych czynności. Po otrzymaniu wezwania do złożenia pliku JPK_MAG przedsiębiorca ma 3 dni na jego udostępnienie. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) przedsiębiorca może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu.
Plik JPK_MAG można przekazać do urzędu, korzystając z:

  • bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_MAG
  • systemów księgowych umożliwiających generowanie i wysyłkę pliku
  • zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive, karta pamięci, płyta CD/DVD czy innych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej

Opinie naszych klientów

43 460
zadowolonych
klientów

BizIn.pl