Promocja

Korzyści płynące w kwartalnego rozliczenia VAT

11 marzec 2020, 15:40 Środa
Korzyści płynące w kwartalnego rozliczenia VAT limit_size

Niektórzy podatnicy mają możliwość rozliczania podatku VAT w sposób kwartalny. Ta forma rozliczeń niesie ze sobą wiele plusów. W dzisiejszym artykule postaramy się przedstawić wszystkie korzyści kwartalnego rozliczania VAT. 

Komu przysługuje możliwość kwartalnego rozliczania VAT?

Kwartalne rozliczanie VAT mogą wybrać wszyscy mali podatnicy, jeżeli od chwili zarejestrowania do VAT upłynął okres 12 miesięcy. 

Przy rejestracji do VAT podatnicy mogą wybrać jedynie miesięczny okres rozliczeniowy i zobowiązani są go stosować przez pierwszy rok. Po upływie tego okresu za pomocą aktualizacji formularza VAT-R mogą dokonać zmiany sposobu rozliczania podatku z miesięcznego na kwartalny.

Kwartalne rozliczanie VAT – korzyści 

Jednym z plusów składania kwartalnych deklaracji jest to że faktury kosztowe, od których przysługuje podatnikowi odliczenie podatku VAT, można rozliczać w kwartale, w którym faktura została otrzymana lub w 2 następnych. Umożliwia to na uniknięcia korekt deklaracji VAT wstecz, w przypadku gdy np. faktura dotarła z opóźnieniem. 

Kolejnym plusem tego rozliczenia jest fakt, że przy wyłapaniu błędu na polu podatku VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, nie ma konieczności składania korekty deklaracji. Dzięki temu podatnik ma więcej czasu na sprawdzenie poprawności swoich księgowań. 

Kwartalne rozliczanie VAT daje również możliwość stosowania kasowej metody rozliczania tego podatku i korzystania z jej zalet. Metoda kasowa polega na tym, że VAT należny, naliczony przy sprzedaży, wykazuje się dopiero w deklaracji za okres, kiedy podatnik otrzymał płatność od kontrahenta za daną fakturę (wyjątkiem jest sprzedaż na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, tu obowiązek podatkowy powstaje bowiem nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Z kolei podatek VAT naliczony (od zakupów) można w takiej sytuacji odliczyć również w okresie, kiedy zobowiązanie to zostało opłacone.

Jak przejść na kwartalne rozliczanie VAT?

Przedsiębiorcy chcący wybrać kwartalne rozliczanie VAT, muszą zawiadomić o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone na formularzu VAT-R w określonym terminie.

Nowo powstałe podmioty, VAT-R, mający na celu rejestrację podmiotu jako czynnego podatnika VAT, muszą złożyć do urzędu skarbowego przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Przy czym podmiot rejestrujący się do VAT może wybrać tylko miesięczny sposób rozliczania VAT. Zmiana okresu rozliczeniowego na kwartalne rozliczanie VAT będzie możliwa dopiero po upływie 12 miesięcy od rejestracji.

Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie i chcą zmienić rozliczenie VAT na kwartalne, muszą złożyć aktualizujący formularz VAT-R najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczyć się kwartalnie. Terminy te wyglądają następująco:

  • 25 lutego - termin zgłoszenia chęci rozliczenia za I kwartał
  • 25 maja - termin na II kwartał
  • 25 sierpnia - termin na III kwartał
  • 25 listopada - termin na IV kwartał

Jeśli ustalony termin wypada w dzień wolny od pracy zostaje on przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Opinie naszych klientów

37 007
zadowolonych
klientów

BizIn.pl