Propozycja

Kiedy można dokonać anulowania wystawionej faktury VAT?

30 sierpień 2023, 11:38 Środa
Kiedy można dokonać anulowania wystawionej faktury VAT? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Przepisy ustawy o VAT nie dają podatnikom możliwości anulowania faktury, a jedynie dokonania jej korekty. W praktyce istnieje jednak możliwość anulowania niepotrzebnie wystawionej faktury, która jest akceptowana przez organy podatkowe. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy w jakiej sytuacji możliwe jest anulowanie wystawionej faktury. 

Anulowanie faktury 

Jedynym możliwym przypadkiem anulowania wystawionej faktury, jest sytuacja, w której faktura dokumentuje niedokonaną czynność, pod warunkiem, że nie została ona jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, czyli jej wystawca musi posiadać oba egzemplarze tego dokumentu

Podobną sytuacją będzie również sprzedaż wysyłkowa, kiedy to sprzedawca wysyła wystawioną fakturę wraz z towarem za pobraniem, a adresat nie odbiera przesłanego zamówienia, ani za nie płaci i towar wraca do sprzedawcy wraz z fakturą. 

Jeżeli zostaną spełnione te dwa warunki, odnośnie nie dokonania czynności objętej fakturą oraz nie wprowadzenia jej do obrotu prawnego, to faktura taka może zostać anulowana.

Anulowaniu natomiast nie podlegają faktury posiadające błędne dane bądź wartości. Anulować nie można również faktury, która już trafiła do obrotu prawnego, mimo, iż udokumentowane na niej zdarzenie nie doszło do skutku - w takim wypadku należy ją skorygować do zera, poprzez wystawienie faktury korygującej.

Prawidłowe anulowanie faktur

Anulowanie wystawionych faktur polega na przekreśleniu zarówno oryginału jak i kopii faktury, po to by nie zostały one ponownie wykorzystane, oraz opatrzeniu ich opisem, że dokumenty te zostały anulowane wraz z podaniem daty oraz podpisem osoby uprawnionej do wystawienia tych dokumentów. Anulowane faktury należy przechowywać w dokumentacji księgowej tak jak wszystkie inne faktury sprzedażowe, tak by zachować ciągłość numeracji, jednakże nie podlegają one ewidencji.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl