Propozycja

Co zrobić w przypadku braku numeru NIP na fakturze?

20 wrzesień 2023, 14:43 Środa
Co zrobić w przypadku braku numeru NIP na fakturze? limit_size

W obrocie gospodarczym czasami zdarzają się sytuacje, w których podatnik otrzymuje faktury które nie posiadają wszystkich wymaganych danych. Pojawia się pytanie co należy zrobić w takiej sytuacji? W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy co zrobić jeżeli podatnik otrzyma fakturę bez numeru NIP.

Czym jest faktura?

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera informacje wymagane ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Niezbędne elementy, które powinna zawierać faktura to:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem.

Brak numeru NIP na fakturze

W momencie gdy faktura nie będzie zawierała wszystkich obowiązkowych elementów, wówczas nie spełni swojej definicji. Dlatego też, brak NIP na fakturze należy skorygować ponieważ organy podatkowe będą surowiej traktować takie uchybienia, w przypadku odliczenia podatku VAT z takiego dokumentu. W sytuacji gdy wszystkie niezbędne dane nabywcy zostały zawarte na fakturze, a przeoczony został numer NIP, wówczas jest to wada techniczna. W takim przypadku braku NIP na fakturze w przypadku faktury zakupowej można skorygować notą korygującą. Można również zwrócić się do wystawcy faktury o sporządzenie nowej faktury, ewentualnie o wystawienie faktury korygującej dane formalne. Sporządzona w ten sposób korekta bez umożliwi przedsiębiorcy odliczenie podatku VAT.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl