Propozycja

Jak wystawić fakturę VAT na osobę prywatną?

29 marzec 2022, 14:00 Wtorek
Jak wystawić fakturę VAT na osobę prywatną? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osoby prywatnej ma obowiązek wystawienia faktury na jej żądanie. Jak wystawić taką fakturę i jakie elementy powinna zawierać? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule na Bizin.pl

Jakie dane powinna zawierać faktura dla osoby prywatnej

Zakres danych znajdujących się na fakturze wystawionej dla osoby prywatnej jest taki sam jak dane wymagane dla faktur wystawianych dla przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o VAT  faktura VAT powinna zawierać takie dane jak:

 • data wystawiania faktury;
 • kolejny numer faktury (zgodnie z przyjętą serią numeracji);
 • nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, czyli NIP sprzedawcy, a w danym państwie członkowskim dodatkowo zawierający dwuliterowy kod oznaczający pochodzenie z kraju;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa towaru/usługi;
 • miara i ilość sprzedanych towarów/usług;
 • cena jednostkowa netto (bez VAT);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość netto wszystkich sprzedawanych towarów/usług;
 • stawka podatku VAT;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem (wartość brutto).

Sprzedaż na kasie a faktura na rzecz osoby prywatnej

Ewidencjonując sprzedaż na kasie, w przypadku gdy nabywcą jest firma, dokumentem potwierdzającym sprzedaż pozostaje faktura VAT..

Inaczej wygląda sprzedaż na rzecz osób prywatnych, ponieważ transakcja powinna być nabita na kasie fiskalnej. W sytuacji gdy klient zwróci się o wystawienie faktury w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca musi dodatkowo wystawić fakturę do paragonu. Po tym terminie wystawienie faktury jest dobrowolne i zależy od woli sprzedającego.

Zgodnie z ustawą o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty oraz nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!


Numer NIP

W przypadku wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych nie ma obowiązku umieszczania na nich ani numeru PESEL, ani numeru NIP. Fakturując sprzedaż towarów lub usług na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przedsiębiorcy nie mają obowiązku podawania jej numeru NIP lub PESEL, przy czym nie jest to zabronione.

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl