Propozycja

Czym jest faktura bez VAT i kto może ją wystawiać?

24 maj 2022, 15:49 Wtorek
Czym jest faktura bez VAT i kto może ją wystawiać? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Podatek od towarów i usług jest nieodłączną częścią ceny towaru która nie stanowi jednakże zysku sprzedawcy - kwota ta jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Istnieją jednak przedsiębiorcy którzy są zwolnieni z podatku VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne u takich przedsiębiorców? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Bizin.pl w którym odpowiemy na powyższe pytanie.

Zwolnienie z VAT

Można wyróżnić podstawowe dwa rodzaje zwolnienia z VAT – pierwsze to zwolnienie podmiotowe natomiast drugie - zwolnienie przedmiotowe. W obu przypadkach przedsiębiorca wystawia faktury  bez kwoty VAT.

Zwolnienie podmiotowe 

Zgodnie z ustawą o VAT zwolnieniu od podatku podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Ustawa wymienia również czynności, których wartość nie wlicza się do podanego limitu, np. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Przywilej ten nie dotyczy wszystkich. Niektórzy podatnicy muszą płacić VAT również przy rocznej sprzedaży nieprzekraczającej 200 000 zł. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców dokonujących sprzedaży terenów budowlanych, nowych środków transportu, oraz złomu metali szlachetnych oraz pozostałych towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy VAT.

Ze zwolnienia podmiotowego nie skorzystają także przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży wysyłkowej określonych produktów np. preparatów kosmetycznych, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, komputerów.

Inną grupą wyłączoną z przywileju niepłacenia VAT-u przy sprzedaży nieprzekraczającej 200 000 zł to podmioty świadczące usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie,
 • ściągania długów,
 • factoringu.

Ze zwolnienia  nie mogą skorzystać też podatnicy nieposiadający siedziby swojej działalności gospodarczej na terytorium kraju.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Zwolnienie przedmiotowe 

Nieco inną kwestią jest zwolnienie przedmiotowe w podatku VAT, ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. Z tego zwolnienia z VAT mogą skorzystać podmioty wykonujące usługi edukacyjne, medyczne i finansowe. Podatnik zwolniony przedmiotowo jest zobowiązany podać na fakturze podstawę prawną zwolnienia, jaką jest  art.  43. ust. 1. ustawy VAT.

Faktura bez stawek VAT

Wystawiając fakturę bez VAT w polu ze stawką VAT należy wpisać skrót zw.

Obowiązkowe elementy faktury bez VAT:

 • nazwa lub rodzaj towaru lub usługi,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • kwota należności,
 • data wystawienia, numer faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Kto wystawia fakturę bez VAT?

Podatnik zwolniony z VAT jest zobowiązany do wystawienia faktury bez VAT na żądanie nabywcy, pod warunkiem, że żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca w którym dostarczono towar lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty.

Terminy wystawiania faktur bez VAT

Termin do wystawienia faktury zwolnionej z VAT do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymanie  zaliczki lub w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania - jeśli nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub wpłata zaliczki.

Podatnik zwolniony z VAT może wystawić fakturę bez VAT również z własnej inicjatywy tzn. bez żądania ze strony nabywcy towaru lub usługi.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl