Propozycja

Co to jest e-paragon i kto może go wystawiać?

25 październik 2022, 15:39 Wtorek
Co to jest e-paragon i kto może go wystawiać? limit_size

Możliwość wystawiania e-paragonów jest dla przedsiębiorcy usprawnia proces sprzedaży na rzecz konsumentów. Dopuszczenie możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej daje natomiast klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też woli otrzymywać paragony elektronicznie. 

E-paragon – kiedy można wystawić?

Dokonywanie sprzedaży na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej uwarunkowane jest koniecznością ewidencjonowania takiego zdarzenia na kasie fiskalnej. Obowiązek ten natomiast nie jest konieczny w przypadku sprzedaży na rzecz firm, przedsiębiorstw lub organizacji. 

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących muszą wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

 • w postaci papierowej
 • za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Podatnicy mają również obowiązek dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących. Można zatem wskazać, że istnieje możliwość wydawania paragonów zarówno w klasycznej formie papierowej, jak i w wersji elektronicznej (e-paragon).

W przypadku e-paragonów nie ma potrzeby dokonywania ich wydruku. Należy zwrócić uwagę, że o możliwości przesłania paragonu w wersji elektronicznej decydować będzie wola nabywcy, który musi wyrazić zgodę na taką formę.

Kto może wystawiać e-paragony?

Od dnia 1 czerwca 2020 roku e-paragony można wystawiać za pomocą tzw. Kas wirtualnych.
W tym zakresie zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Rozporządzenie to określa katalog podmiotów, które mogą korzystać z wirtualnych kas i należą do nich podmioty dokonujące:

 • usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
 • usług transportu
 • usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówek
 • usług związanych z przeprowadzkami świadczonych na rzecz gospodarstw domowych 
 • usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem 
 • pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem 
 • usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 
 • usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • usług przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych 
 • usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych 
 • usług przygotowywania i podawania napojów  
 • pozostałych usług gastronomicznych
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
 • usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie bezgotówkowej.

Jedynie wymienione powyżej grupy podatników świadczące określone usługi mogą korzystać z kas wirtualnych dających prawo do wystawiania e-paragonów. 

Od 29 września 2021 roku istnieje natomiast możliwość wystawiania e-paragonów poprzez kasy on-line, co wynika z treści rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Przepis ten stanowi, że kasa wystawia paragony fiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl