Propozycja

Jakie faktury są zwolnione z obowiązku wystawiania w KSeF?

06 grudzień 2023, 12:27 Środa
Jakie faktury są zwolnione z obowiązku wystawiania w KSeF? limit_size

KSeF czyli Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, przesyłanie, przechowywanie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. Celem wprowadzenia systemu KSeF jest umożliwienie wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, usprawniając tym samym obieg dokumentów i dając dostęp do wystawionych faktur sprzedaży fiskusowi. Jednakże nie wszystkie faktury będą mogły być wystawiane za pośrednictwem KSeF – jakie? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl 

Faktury obowiązkowe wystawiane w KSeF

Od dnia 1 stycznia 2022 roku KSeF jest dobrowolny dla przedsiębiorców, jednakże już od 1 lipca 2024 roku fakturowanie w ramach KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani do wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2025 roku.
Według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów do zalet KSeF można zliczyć:

 • automatyzację procesów księgowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych,
 • usprawnienie wymiany danych między podmiotami gospodarczymi,
 • ułatwienie kontroli skarbowej.

Przedsiębiorca, aby mógł korzystać z KSeF, ma obowiązek uwierzytelnienia. W zależności od rodzaju podmiotu sposób uwierzytelnienia będzie różny. Dla osób fizycznych może to być profil zaufany, podpis kwalifikowany lub token. W przypadku osób niebędących osobami fizycznymi elektroniczna pieczęć kwalifikowana z przypisanym NIP-em lub token. Jeżeli przedsiębiorcy którzy nie są osobami fizycznymi  nie posiadają elektronicznej pieczęci z NIP-em, wówczas muszą złożyć zawiadomienie ZAW-FA, wskazując konkretny podmiot uprawniony do zarządzania uprawnieniami w KSeF.

Jakie faktury zwolnione są z KSeF

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw określa, że obowiązek fakturowania w KSeF nie dotyczy wystawianych faktur przez: 

 • podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 • podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;
 • podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII;
 • na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czyli tzw. sprzedaż B2C;

W wyżej wymienionych przypadkach podatnik wystawia faktury elektroniczne lub papierowe. Warto zwrócić uwagę, że faktura wystawiana przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę może zostać wystawiona w postaci ustrukturyzowanej, jednak jest to dobrowolna decyzja podatnika.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl