Propozycja

Na czym polega refakturowanie?

08 marzec 2022, 14:39 Wtorek
Na czym polega refakturowanie? limit_size

Przedsiębiorca podczas wykonywania usług czasem ponosi dodatkowe koszty, które może przenieść na swojego kontrahenta. Do wykazania takiej operacji wystawiana jest refaktura. Czym jest refaktura oraz jak ją wystawić? Odpowiedź w poniższym artykule Bizin.pl

Czym jest refaktura

Przepisy podatkowe nie zawierają bezpośredniego pojęcia refaktury, jednak w celu wyjaśnienia mechanizmu działania usług refakturowanych organy podatkowe posługują się art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik dokona nabycia usługi we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej to uznaje się, że do rozliczenia tej usługi jest zobowiązana osoba ostatecznie z niej korzystająca. W takiej sytuacji podatnik nabywający usługę odsprzedaje ją osobie trzeciej która jest jej ostatecznym odbiorcą.

Jakie elementy powinna zawierać refaktura

Refaktura nie musi być odzwierciedleniem faktury pierwotnej ale powinna zawierać wszystkie dane, które wymagane są na zwykłej fakturze VAT zgodnie z art. 106e ustawy o VAT. Do danych tych zalicza się m.in.

 • datę wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy
 • NIP nabywcy i sprzedawcy
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usług
 • wartość sprzedaży netto, VAT i brutto.

Z opisu zawartego na refakturze musi wynikać, co jest przedmiotem sprzedaży, aby możliwe było przypisanie do niej odpowiedniej stawki VAT. Dlatego też podatnik, wystawiając refakturę, może poprzedzić nazwę refakturowanej usługi adnotacją „refaktura”.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Możliwość doliczenia prowizji

Usługa refakturowana nie powinna być powiększona o dodatkową marżę, prowizję czy inne koszty. Naliczanie marży lub prowizji do odsprzedawanej usługi powoduje, że taką sprzedaż należy rozumieć jako odrębną sprzedaż.

Refaktura a VAT 

Za moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach refakturowanych przyjmuje się ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego właściwą dla danej usługi. 

Powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT jest zależne od charakteru i przedmiotu usługi, kiedy miała miejsce oraz czy została ona wcześniej opłacona. Nie da się w związku z tym jednoznacznie stwierdzić, jaką datę należy przyjąć za dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług.

Refaktura a podatek dochodowy

Tak jak w przypadku podatku VAT za moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturze przyjmuje się ogólną zasadę powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego. W przypadku PIT moment ten jest taki sam jak data uzyskania przychodu, czyli dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności w zależności co wystąpiło jako pierwsze.

Opinie naszych klientów

47 015
zadowolonych
klientów

BizIn.pl