Promocja

Jak uzyskać Wiążącą Informację Stawkową?

16 lipiec 2020, 14:22 Czwartek
Jak uzyskać Wiążącą Informację Stawkową? limit_size

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) umożliwia jest sprawdzenie, jakie towary i usługi zostały objęte obniżoną stawką podatku VAT w dniu 1 lipca 2020 roku. 

Co to jest WIS?

Za pomocą Wiążącej Informacji Stawkowej organ podatkowy potwierdza zmiany stawki podatku VAT w związku z wprowadzoną nową matrycą. Dzięki WIS podatnicy mogą dowiedzieć się, czy stosują prawidłową stawkę podatku VAT oraz czy dobrze klasyfikują swoje towary lub usługi. Od 1 lipca wydane decyzje wiążą organy podatkowe w odniesieniu do towarów i usług będących ich przedmiotem. To oznacza, że Wiążąca Informacja Stawkowa gwarantuje podatnikom, którzy złożą wniosek, że zastosowana stawka VAT jest prawidłowa. Wiążąca Informacja Stawkowa ma postać decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Administracji Skarbowej na podstawie rozporządzenia wykonawczego.

Jak działa WIS?

Dzięki instytucji Wiążącej Informacji Podatkowej organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować stawki VAT zastosowanej przez podatnika, a zgodnej z informacją WIS. W ten sposób może on zabezpieczyć przedsiębiorcę w przypadku kontroli podatkowej.

Jak uzyskać Wiążącą Informację Stawkową?

Aby otrzymać WIS, należy złożyć wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Taki dokument mogą zgłosić różne podmioty . Należy jednak mieć NIP, bądź przymierzać się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wniosek mogą złożyć również zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Wniosek ten musi zawierać dane identyfikacyjne składającego, opis towaru lub usługi, a także klasyfikację tego towaru lub usługi oraz informację o dokonaniu opłaty za wydanie WIS. Wedle uznania można do niego dołączyć również dokumenty, które ułatwią klasyfikację. Organ, który wydaje Wiążącą Informację Stawkową może wezwać podmiot składający wniosek do dostarczenia próbek towaru, który ma zostać sklasyfikowany, w celu przeprowadzenia analizy. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 3 miesiące. Opłata za wydanie WIS to 40 zł.

Czy Wiążąca Informacja Stawkowa może stracić moc obowiązywania?

Wiążąca Informacja Stawkowa może wygasnąć w przypadku, gdy zmienią się przepisy prawa podatkowego i w związku z tym wydana decyzja nie będzie z nimi już dłużej zgodna. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może też zmienić lub uchylić WIS w uzasadnionych przypadkach. Z kolei Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma możliwość zmiany wydanej przez siebie WIZ z urzędu w razie gdyby stała się ona niezgodna z przepisami prawa.

Opinie naszych klientów

36 621
zadowolonych
klientów

BizIn.pl