Promocja

Jak rozliczyć duplikat faktury?

07 sierpień 2020, 14:22 Piątek
Jak rozliczyć duplikat faktury? limit_size

Czasami zdarza się sytuacja gdy faktura VAT która służy do odliczenia podatku naliczonego ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Pojawia się wtedy pytanie, czy duplikat faktury jest koniecznością oraz czy istnieją określone ustawowo terminy odliczania VAT od tego typu faktur.

Duplikat faktury

W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, zgodnie z ustawą o VAT podatnik lub upoważniona przez niego osoba trzecia wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury według ustawy jest fakturą, co oznacza, że ma moc prawną równą fakturze pierwotnej. Może być on wystawiony na wniosek nabywcy oraz w przypadku zagubienia/zniszczenia przez sprzedawcę - zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Prośba o wydanie duplikatu faktury może być również wystosowana w formie ustnej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania faktur potwierdzających nabycie towarów i usług, które dają prawo do odliczenia określonych kwot podatku naliczonego nie tylko w momencie dokonywania samego odliczenia i składania deklaracji VAT za dany okres. Ma również obowiązek przechowywania dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia dla zobowiązania podatkowego - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku braku faktur zakupowych lub ich duplikatów od których został odliczony podatek VAT, przedsiębiorca zobligowany jest do dokonania korekty deklaracji VAT, w których podatek odliczył.

Duplikat faktury a termin odliczenia podatku naliczonego

W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi dokonał odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej faktury pierwotnej, a następnie dokument zaginął lub uległ zniszczeniu, duplikat faktury stanowi jedynie potwierdzenie wcześniej zewidencjonowanej operacji. Podatnik nie będzie zatem obowiązany do korekty uprzednio rozliczonego podatku naliczonego.

Opinie naszych klientów

37 030
zadowolonych
klientów

BizIn.pl