Propozycja

Jak poprawnie zaksięgować zakupy na raty

18 sierpień 2020, 14:39 Wtorek
Jak poprawnie zaksięgować zakupy na raty limit_size

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują zakupów w systemie ratalnym. Taki zakup musi być jednak odpowiednio ujęty w KPiR. 

Faktura dokumentująca zakup na raty

W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu na raty otrzymuje fakturę. Na dokumencie tym wskazana jest łączna kwota zakupionego towaru natomiast w pozycji “zapłacono” podana jest wartość wpłaconej raty. Kolejne raty natomiast są rozpisane w harmonogramie spłat, który stanowi załącznik do umowy sprzedaży.

W niektórych sytuacjach informacja o kolejnej racie do zapłaty dołączana jest do faktur wystawianych przez tego samego sprzedawcę, w związku z inną świadczoną przez niego usługą, np. usługą telekomunikacyjną. Należy jednak pamiętać, że rata nie będzie w takim przypadku jedną z pozycji na fakturze, a będzie jedynie stanowić informację o kwocie do zapłaty. W niektórych sytuacjach kwota raty może zostać dodana do łącznej sumy na fakturze, podsumowując łączną kwotę do zapłaty. Nie należy jednak księgować kolejnych rat, pomimo tego, że znajdują się na fakturze, przyczyniłoby się to bowiem do zdublowania kosztu.

Księgowanie rat

Fakturę dokumentującą zakup na raty, która opiewa na całą wartość zamówienia, należy zaksięgować zgodnie z datą jej wystawienia. Podczas księgowania należy uwzględnić całą wartość z faktury pomimo tego, że płatność została rozłożona na raty.  W sytuacji, gdy zakupiony towar będzie stanowić środek trwały w firmie, dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne. Natomiast podatek VAT będzie podlegał odliczeniu zgodnie z datą otrzymania faktury.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Odsetki od zakupu na raty

Mimo że obecnie wiele sklepów oferuje oprocentowanie 0%, nie jest to normą. W wielu przypadkach bowiem do rat doliczane są odsetki, które stanowią koszt podatkowy. Jednak zaliczenie ich do kosztów możliwe jest dopiero po ich opłaceniu.
Zapłacone odsetki od zakupu dokonanego na raty przedsiębiorca ujmuje w KPiR w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki. Zazwyczaj odsetki księgowane są za pomocą dowodu wewnętrznego, pod który przedsiębiorca podpina dowód zapłaty.

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl