Propozycja

Elektroniczny Tax Free od 2022 roku

23 czerwiec 2021, 14:24 Środa
Elektroniczny Tax Free od 2022 roku limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Procedura TAX FREE pozwala turystom przebywającym w Polsce na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad wprowadzeniem zmian dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym polegających na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

Co to jest Tax Free?

Tax Free to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Warunkiem skorzystania z procedury jest konieczność wywiezienia towaru poza UE – towar nie może zostać skonsumowany na terenie UE oraz sposób wywozu towaru z UE. 
Otrzymanie zwrotu możliwe jest w przypadku, gdy wywóz towaru poza terytorium UE nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu. Minimalna wartość zakupionych towarów na jednym dokumencie - paragonie to 200 zł. Podstawą do otrzymania zwrotu jest dokument wydany przez sprzedawcę (zawierający paragon) ze stemplem urzędu celnego.

Kto jest uprawniony  do zwrotu podatku podróżnym?

Sprzedawca, który chce stać się podmiotem uprawionym do zwrotu podatku VAT podróżnym musi spełnić szereg warunków:

 • obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 000 zł,
 • jest czynnym podatnikiem VAT,
 • rejestruje sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • poinformował naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą,
 • zapewnia podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
 • oznacza punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,
 • poinformował naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku (sprzedawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii tych umów).

Istnieje również możliwość zastosowania przez sprzedawcę 0% stawki VAT w przypadku:

 • spełniania warunków opisanych powyżej,
 • przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy sprzedawca otrzymał dokument, na którym urząd celny potwierdził wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej,
 • sprzedawca posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku — w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Planowane zmiany w procedurze TAX FREE

Od 1 stycznia 2022 roku  wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) nowe narzędzie pozwalające na ewidencję i rejestrację wszystkich transakcji objętych TAX FREE. Przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym. Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)  będzie możliwa od 1 lipca 2021 roku.
Wprowadzony zostanie również obowiązek stosowania kas online. Dotyczyć on będzie zarówno tych sprzedawców, którzy sprzedają już towary w procedurze TAX FREE, jak i tych którzy zamierzają dopiero dołączyć do systemu. Jednym z warunków pomyślnej rejestracji w PUESC będzie wskazanie używanej przez sprzedającego kasy fiskalnej online.

Nowa procedura od strony konsumenckiej zakłada otrzymanie przez podróżnego dokumentu elektronicznego od sprzedawcy (na aplikację mobilną lub e-mail). Po otrzymaniu dokumentu oraz towaru, który zakupił w Polsce i wywozi poza teren UE, udaje się za granicę, gdzie uzyskuje potwierdzenie wywozu towaru w formie elektronicznej. Elektroniczne potwierdzenie oznacza możliwość otrzymania zwrotu VAT przez podróżnego. Sprzedawca, który dokonał transakcji będzie mógł zwrócić pieniądze na konto lub kartę kupującego.

Opinie naszych klientów

47 437
zadowolonych
klientów

BizIn.pl