Propozycja

Czy można wznowić prowadzenie działalności ze wsteczną datą?

16 listopad 2023, 14:35 Czwartek
Czy można wznowić prowadzenie działalności ze wsteczną datą? limit_size

Wraz z wejściem w życie Konstytucji biznesu zmianie zasady związane z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej. W dzisiejszym artykule Bizin.pl sprawdzimy czy możliwe jest wznowienie działalności z datą wsteczną. 

Zawieszenie działalności – jak długo? 

W myśl ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), mogą zawiesić działalność na okres minimum 30 dni. Ustawa nie określa maksymalnego terminu na jaki przedsiębiorca może zawiesić działalność.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają natomiast wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w zgodnie z ww. ustawą mogą zawiesić działalność na okres minimum 30 dni i maksymalnie 24 miesięcy.

Wznowienie działalności -  CEIDG

Zawieszenie działalności oraz jej wznowienie może nastąpić co do zasady na wniosek przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, okres zawieszenia działalności wpisanych do CEIDG trwa od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności do dnia wskazanego w tym wniosku lub do dnia wskazanego we wniosku wznowieniu działalności gospodarczej. 

W momencie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi deklarować, kiedy nastąpi wznowienie działalności. Ustawodawca dodatkowo nie wskazał również, że data podana we wniosku nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Dlatego też dozwolone jest wznowienie działalności z datą wsteczną.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Wznowienie działalności -  KRS

Przedsiębiorcy którzy posiadają wpis do KRS mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na czas określony. W myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, zawieszenie działalności wpisanej do KRS trwa od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Wznowienie działalności gospodarczej następuje natomiast od dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności nie wcześniej niż w dniu złożenia tego wniosku. Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorców posiadających wpis w KRS wznowienie działalności z datą wsteczną nie jest możliwe.

Opinie naszych klientów

46 587
zadowolonych
klientów

BizIn.pl