Propozycja

Czy można odliczyć podatek VAT od faktury bez NIP?

24 sierpień 2022, 14:33 Środa
Czy można odliczyć podatek VAT od faktury bez NIP? limit_size

Podstawowym dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę podczas sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy jest faktura VAT. Jest to również dokument który uprawnia do odliczenia podatku VAT. Pojawia się pytanie co się dzieje w przypadku, gdy na fakturze brakuje NIP? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl

Kiedy można dokonać odliczenia VAT?

Prawo do odliczenia przysługuje w takim zakresie, w jakim nabywane towary służą czynnościom opodatkowanym VAT. 
Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku jest nierozłączną częścią mechanizmu VAT i nie może być ograniczane. Prawo to jest wykonywane w sposób bezpośredni w stosunku do całego podatku obciążającego transakcje powodujące naliczenie podatku. 

Kiedy nie można dokonać odliczenia VAT?

Istnieje kilka przypadków kiedy odliczenie podatku nie jest możliwe. 
Odliczeniu, z pewnymi wyjątkami, nie podlegają usługi gastronomiczne i noclegowe. Prawa do odliczenia nie daje też faktura, która wystawiona została przez podmiot który nie istnieje lub dokumentuje czynność, która w rzeczywistości nie została dokonana. Podstawy do odliczenia nie daje także faktura, która dokumentuje czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu. Katalog wszystkich negatywnych przesłanek do odliczenia VAT został wskazany w art. 88 ustawy VAT. 

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Brak NIP a prawo do odliczenia VAT

Zasadniczym warunkiem prawa do odliczenia VAT jest związek danego zakupu z dokonywaną przez podatnika sprzedażą opodatkowaną. Kolejnym warunkiem jest posiadanie faktury dokumentującej zakup.
Czasami jednak przedsiębiorca może otrzymać fakturę, która nie zawiera jego numeru NIP. W takim przypadku można skorygować fakturę, wystawiając notę korygującą, jednakże wymaga ona akceptacji wystawcy faktury. Niemniej nawet gdy wystawca faktury nie zaakceptuje noty korygującej, to nie pozbawia prawa do odliczenia podatku VAT.

Opinie naszych klientów

45 705
zadowolonych
klientów

BizIn.pl