Propozycja

Czy istnieje możliwość rozliczenia kosztów bez faktury?

14 wrzesień 2021, 15:26 Wtorek
Czy istnieje możliwość rozliczenia kosztów bez faktury? limit_size

Podstawowym dokumentem służącym do rozliczenia wydatków w kosztach uzyskania przychodów przez przedsiębiorców jest faktura. Warto wiedzieć, że nie każdy poniesiony koszt musi zostać udokumentowany właśnie przez fakturę. Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają wydatki, które mogą być zaksięgowane w PKPiR na podstawie innych dokumentów.

Wydatki poniesione w czasie podróży służbowej

Podróże służbowe zazwyczaj stanowią nieodłączną część prowadzenia biznesu, a z nimi wiąże się wiele wydatków, często możliwych do zaksięgowania bez faktury. Kupując paliwo za granicą, nie trzeba prosić sprzedawców o wystawienie faktury, wydatek można zaksięgować na podstawie opisanego z tyłu paragonu. Podobnie korzystając z autostrady, wystarczy zabrać potwierdzenie, a kiedy parkujemy samochód, do rozliczenia potrzebny jest jedynie bilet parkingowy lub wydruk z parkometru.

Bilety kolejowe czy autobusowe można księgować bezpośrednio w PKPiR z bez faktury, jeżeli posiadają numer, datę wystawienia, NIP, nazwę sprzedawcy, kwotę podatku i kwotę do zapłaty.

Podróż samolotem można zaksięgować natomiast na podstawie karty pokładowej i potwierdzenia zapłaty.

Dodatkowo w delegacji można rozliczyć również dietę - stawki dzienne określone są w zależności od kraju, w którym odbywa się delegacja.

Ubezpieczenie pojazdu

Przedsiębiorcy użytkujący w działalności samochód firmowy lub prywatny, mogą ująć w kosztach firmowych ubezpieczenie OC i AC samochodu, na podstawie polisy ubezpieczeniowej i potwierdzenia zapłaty.

Prowizje i opłaty bankowe

Wyciąg bankowy z rachunku firmowego może być podstawą księgowania takich wydatków jak prowizje i opłaty związane z prowadzeniem konta firmowego.

Odsetki od kredytów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej można zaksięgować natomiast na podstawie potwierdzenia zapłaty - odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie zapłaty.

Opłaty pocztowe

W celu ujęcia opłat pocztowych w kosztach firmowych nie jest potrzebna faktura, w KPiR można je wykazać na podstawie dowodu poniesienia opłaty.

Wydatki związane z prowadzeniem firmy w mieszkaniu

Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą korzysta z własnego mieszkania, w którym pracują i przyjmują klientów. W celu rozliczenia wydatków związanych z prywatnym mieszkaniem, należy dokonać w urzędzie miasta zgłoszenia o przeznaczeniu części lokalu na cele działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów stanowią wówczas wydatki przeliczone proporcjonalnie do metrażu mieszkania przekazanego na cele firmowe, w stosunku do metrażu całego mieszkania.

Przy rozliczaniu opłat za czynsz czy media nie jest wymagane posiadanie faktury wystawionej na dane firmowe. Sporządzamy wówczas dowód wewnętrzny, którego podstawą są dokumenty obejmujące pełne kwoty opłat.

Przeznaczenie części mieszkania na cele firmowe może skutkować zwiększonym podatkiem od nieruchomości. Możemy go rozliczyć w kosztach na podstawie wydanej decyzji oraz potwierdzenia zapłaty.

Materiały biurowe i środki czystości

Faktura nie jest konieczna także do zaksięgowania kosztów poniesionych na materiały biurowe i środki czystości. Możemy to zrobić na podstawie paragonu, który należy z tyłu opisać lub przybić pieczątkę.

Opinie naszych klientów

43 943
zadowolonych
klientów

BizIn.pl