Propozycja

Co to jest rabat i jak go rozliczyć?

11 październik 2022, 14:35 Wtorek
Co to jest rabat i jak go rozliczyć? limit_size

Prowadząc własną działalność gospodarczą zdarza się, że przedsiębiorcy udzielają rabatu kontrahentom po dokonaniu transakcji udokumentowanej fakturą VAT. Należy wówczas wystawić fakturę korygującą „in minus”. Co powinna zawierać taka faktura uwzględniająca rabat do pierwotnej sprzedaży? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl 

Co to jest rabat?

Rabat jest to zniżka, ustępstwo procentowe, kwotowe lub rzeczowe udzielane nabywcy od ustalonych cen. W obrocie handlowym rozróżniane są dwa podstawowe rodzaje rabatów:

  • rabat finansowy 
  • rabat towarowy 

Do obniżenia ceny dochodzi w momencie dokonania sprzedaży. Sytuacja wygląda zgoła inaczej, gdy faktura sprzedaży została już wystawiona, natomiast rabat został udzielony dopiero po dokonaniu transakcji.

Moment udzielenia rabatu

Moment udzielenia rabatu ma istotny wpływ na sposób udokumentowania operacji. Jeżeli rabat udzielony został w momencie dokonania sprzedaży, jego wartość nie jest uwzględniona w kwocie sprzedaży. Natomiast w przypadku udzielenia rabatu po dokonaniu transakcji należy, zgodnie z ustawą o VAT obniżyć podstawę opodatkowania.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Wystawienie faktury korygującej 

W celu uzupełnienia dokumentacji podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.  Powinien mieć on na uwadze, że faktura korygująca musi zawierać dane zawarte na fakturze której dotyczy faktura korygująca, datę wystawienia, kolejny numer, który identyfikuje fakturę w serii, nazwy (lub imiona i nazwiska), adresy, numery identyfikacji na potrzeby VAT (NIP), datę zakończenia usługi lub dostawy towarów, nazwę towarów lub usługi które objęte będą korektą.

Kiedy jest możliwe rozliczenie rabatu

Prawo do rozliczenia faktury korygującą „in minus” uwzględniającej rabat do pierwotnej sprzedaży, uzależnione jest od tego, kiedy sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki wystawienia faktury korygującej. Ustawodawca nie sprecyzował jednak formy w jakiej muszą być dokonane uzgodnienia, a zatem dokumentami, które mogą posłużyć jako uzgodnienie są dokumenty handlowe, aneksy do umów czy korespondencja. 

Niezwykle ważne jest jednak, aby pozwalały one na jednoznaczne stwierdzenie że nabywca zgodził się na dane uzgodnienia. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji która uzgadnia z nabywcą rabat lub obniżenie ceny, obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik taką dokumentację uzyska.

Opinie naszych klientów

44 856
zadowolonych
klientów

BizIn.pl