Promocja

Co to jest i na czym polega refakturowanie?

31 marzec 2021, 15:20 Środa
Co to jest i na czym polega refakturowanie? limit_size

Refakturowanie polega na odsprzedaży osobie trzeciej usług, nabytej wcześniej przez przedsiębiorcę. Refakturowanie funkcjonuje w celu przeniesienia na ostatecznego nabywcę kosztu usługi. Według przepisów ustawy o VAT przedsiębiorca dokonujący odsprzedaży nie jest traktowany jako wyłącznie pośredniczący w usłudze ale jako jej wykonawca. 

Refakturowanie usługi z naliczoną stawką VAT 

Przy refakturowaniu odsprzedający usługę stosuje taką samą stawkę VAT z jaką otrzymał daną usługę. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Ustawa o VAT daje bowiem możliwość pewnym podmiotom na korzystanie ze zwolnień podatkowych. 

Jeżeli usługa została nabyta od przedsiębiorcy niebędącego czynnym podatnikiem VAT to jej potwierdzeniem jest faktura bez naliczonej kwoty VAT. W momencie odsprzedaży czynny podatnik VAT odsprzedaje tę usługę naliczając odpowiedni podatek VAT. Taki jaki byłby naliczony przez sprzedawcę, gdyby był on czynnym podatnikiem VAT. 

Refakturowanie usług zwolnionych z VAT

Zwolnienia przedmiotowe często łączą się z danymi podmiotami, których dotyczą. Takie zwolnienia dotyczą m.in. usług pocztowych, sportowych lub kulturalnych, które to mogą podlegać zwolnieniu, ale wyłącznie gdy świadczone są przez określoną grupę podmiotów. W związku z tym podczas refakturowania tego typu usług odsprzedający nie może zastosować tej samej zwolnionej stawki VAT. Przy sprzedaży takich usług powinien zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla danego charakteru usługi.

Refakturowanie usług kompleksowych 

Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych refakturowanie nie może być podstawą do rozbicia na poszczególne części usługi kompleksowej. Jeżeli więc świadczenie kompleksowe stanowi jedną, niepodzielną całość nie może być rozbijane w celu refakturowania poszczególnych jego części.

Odsprzedaż z naliczoną prowizją a refaktura

Ponieważ refakturujący jest traktowany jako podmiot, który wykonał usługę i ją sprzedaje, może doliczyć do niej swoją prowizję, marżę.  W związku z tym, że przy odsprzedaży może być doliczona marża i odsprzedaż nie zawsze następuje z tą taką samą stawką VAT, jaka obowiązywała na fakturze pierwotnej. Faktury dokumentujące refakturowanie są wystawiane tak jak zwykłe faktury sprzedażowe. Nawet w nagłówku dokumentu powinno widnieć faktura VAT.

Podsumowując refakturujący może sprzedawać usługi po takiej samej cenie po jakiej je zakupił, ale również może naliczyć do nich marżę. Odsprzedając wystawia on zwykłą fakturę VAT z odpowiednią stawką i wartościami. Nadużywanie refakturowania może być zakwestionowane przez organy podatkowe. Refakturowanie bowiem daje możliwość obciążenia kontrahentów dodatkowymi kosztami związanymi z nabywaną przez nich usługą.

Opinie naszych klientów

39 107
zadowolonych
klientów

BizIn.pl