Promocja

Co to jest NIP i kto musi go posiadać?

07 kwiecień 2020, 15:10 Wtorek
Co to jest NIP i kto musi go posiadać? limit_size

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to dziesięciocyfrowy numer służący do zidentyfikowania podatnika. W artykule wyjaśnimy kto jest zobligowany do jego posiadania oraz jak można sprawdzić jego poprawność. 

Czym jest NIP?

NIP został wprowadzony ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jest niepowtarzalny i przyporządkowany na cały okres prowadzenia działalności danego podmiotu lub na całe życie w przypadku osób fizycznych. Jak już wcześniej zostało wspomniane, składa się on z dziesięciu cyfr, przy czym pierwsze trzy cyfry oznaczają kod urzędu skarbowego, a sześć kolejnych to cyfry nadane losowo. Ostatnia cyfra jest natomiast tzw. cyfrą kontrolną, która wyliczana jest za pomocą specjalnego algorytmu.

Kto musi posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej?

Do posiadania numeru NIP zobowiązani są: 

  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub są czynnymi podatnikami podatku VAT
  • płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są podatnikami

Jak uzyskać NIP?

NIP wydawany jest przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jest on nadawany w ciągu 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. W sytuacji, gdy osoba fizyczna, która nie posiada NIP, składa wniosek o wpis do CEiDG, numer nadawany jest na podstawie złożonego wniosku CEiDG-1.

W innym przypadku, gdy o wydanie NIP ubiega się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą, nieobjętą wpisem do CEiDG, musi ona złożyć wniosek NIP-7 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Z kolei osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, w celu uzyskania NIP składa wniosek NIP-2 w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku dochodowego.

Jak sprawdzić NIP?

Poprawność numeru identyfikacji podatkowej można sprawdzić w urzędzie skarbowym, który go wydał, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Innym, prostszym rozwiązaniem, jest sprawdzenie własnego numeru identyfikacji podatkowej drogą elektroniczną. W 2015 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło usługę elektroniczną nazwaną „Sprawdzanie statusu NIP”. Za jej pośrednictwem można sprawdzić status prawny każdego numeru identyfikacji podatkowej, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej.

Po uzupełnieniu numeru identyfikacji podatkowej, otrzymamy informację, czy wprowadzony NIP jest poprawny, niepoprawny, czy też został unieważniony. Uzyskaną informację można wydrukować z systemu. Należy również mieć na względzie, że aktualizacja danych w portalu odbywa się raz na dobę.

Jak sprawdzić NIP innej firmy?

Znając nazwę, adres lub numer REGON firmy można sprawdzić numer NIP kontrahenta na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

W sytuacji, gdy wyszukiwany NIP należy do firmy, która jest spółką prawa handlowego, bądź podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym można skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się na stronie KRS. Jeśli zaś podatnik będzie chciał sprawdzić NIP unijnego kontrahenta, możliwe jest skorzystanie z unijnego systemu VIES.

Wyszukiwanie kontrahenta po NIP w rejestrze GUS w BizIn

Baza danych prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny to kompletny zbiór informacji o firmach i instytucjach w Polsce. BizIn.pl został zintegrowany z tym rejestrem co ogromnie ułatwiło dodawanie nowych kontrahentów oraz wystawianie dokumentów przychodowych.

Wystawienie faktury dla nowego klienta wymaga jedynie podania numeru NIP, a reszta danych pobiera się sama bezpośrednio z baz danych GUS.

Więcej informacji o tym jak wyszukać klienta w BizIn po numerze NIP znajdziesz w artykule "Wyszukiwanie danych kontrahenta w rejestrze GUS"

Opinie naszych klientów

37 007
zadowolonych
klientów

BizIn.pl