Promocja

Kasa fiskalna przy sprzedaży internetowej

07 maj 2020, 14:37 Czwartek
Kasa fiskalna przy sprzedaży internetowej limit_size

Przedsiębiorcy którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dla przedsiębiorców którzy zajmują się prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej, ustawodawca zachował jednak prawo do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej pod pewnymi warunkami – jakimi? o tym w dzisiejszym artykule. 

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej – kiedy jest możliwe?

Żeby móc korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży przez internet konieczne jest spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz nie przekroczenie obrotu w  wysokości 20 000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowy .

Kiedy nie przysługuje zwolnienie z posiadania kasy przy sprzedaży wysyłkowej

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1 rozporządzenia w związku z czym, jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wysyłkowej m.in:

  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
  • perfum
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
  • sprzętu fotograficznego, radiowego, telewizyjnego lub telekomunikacyjnego

Sytuacje pozbawiające prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej

W celu zachowania prawa do korzystania ze zwolnienia z posiadania kasy przy sprzedaży przez internet konieczne jest szczegółowe przestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Zapłata za transakcję dokonana z konta osoby, która nie jest faktycznym odbiorcą, pozbawia prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet. Jeśli sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, kupujący zaś dokonuje odbioru towaru w siedzibie sklepu, transakcja ta również nie podlega zwolnieniu. Powodem tego jest fakt, że w tej sytuacji dostawa towaru nie odbywa się za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej.

Korzystając ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet, podatnik nie może również przyjąć zapłaty za transakcję internetowe w postaci gotówki.

Sprzedaż przez internet - wydawanie paragonów

Paragon fiskalny powinien być przekazany nabywcy w momencie otrzymania zapłaty za towar lub usługę. I tak też jest w przypadku transakcji rozliczanej za pomocą przedpłaty lub gotówkowo - wówczas paragon jest wysłany (przekazywany) wraz z towarem. Problem powstaje natomiast, gdy przesyłka jest płatna przy odbiorze. Co do zasady ewidencja transakcji na kasie fiskalnej powinna nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z przepisami przy sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy powstaje:

  • w dniu dokonania dostawy o ile nastąpiła wcześniej niż zapłata;
  • w dniu otrzymania zaliczki z tytułu płatności

W związku z tym każdorazowo należałoby określić, kiedy miała miejsce dostawa towarów, czyli w którym momencie powstał obowiązek podatkowy. W praktyce przyjęło się wystawiać paragony w momencie wysyłki towaru oraz dołączenie ich do przesyłki.

Opinie naszych klientów

35 906
zadowolonych
klientów

BizIn.pl